DCJA002 Second Language Acquisition

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to understand the state of the art in the field of second language acquisition both in natural setting and in formal education.
Výstupy z učení
After completing the course, a student will be able to:
explain the approaches and theories of second language acquisition;
understand the implications of the theories for foreign language teaching;
understand factors influencing second language acquisition;
outline the relevance of the theories for their dissertation research.
Osnova
 • The course of Second language acquisition is a core component of the study programme. Students will be acquainted with individual hypotheses and theories of language acquisition and with the role of important factors that influence these processes. Topics: • Behaviorism and nativism. • Sociocultural and cognitive approaches to foreign language acquisition. • Constructivism, social interactionism, connectionism, information processing. • Models/hypothesis of multiple language acquisition (multipler Spracherwerb), implications for foreign language teaching. • Factors influencing the process of language acquisition.
Literatura
  povinná literatura
 • LIGHTBOWN, Patsy a Nina Margaret SPADA. How languages are learned. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. ix, 256. ISBN 9780194541268. info
 • The handbook of second language acquisition. Edited by Catherine J. Doughty - Michael H. Long. Malden: Blackwell Publishing, 2003. ix, 888. ISBN 1405132817. info
  doporučená literatura
 • Loewen, S. ,& Sato, M. (eds). The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition . Routledge, 2017.
 • Defays, J.-M. (2018) Enseigner le français langue étrangère et seconde: Approche humaniste de la didactique des langues et des cultures. Bruxelles: Mardaga éditions.
 • MÜLLER, Horst M. Psycholinguistik - Neurolinguistik : die Verarbeitung von Sprache im Gehirn. Paderborn: Wilhelm Fink, 2013. 203 stran. ISBN 9783825236472. info
 • ELLIS, Rod. The study of second language acquisition. Second edition. New York: Oxford University Press, 2008. xxvii, 114. ISBN 9780194422574. info
Výukové metody
lecture, class discussion
Metody hodnocení
Examination - students submit a seminar paper which discusses the theories relevant for the dissertation research. Discussion.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/DCJA002