DCJA005 Research Methods in Foreign Language Didactics 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course objective is to provide students with deeper understanding of the problematic nature of research in the field of didactics of foreign languages, relating in particular to: a) research topics and questions b) research methods c) research sample, validity and realibility d) interpretation of data and presentation of results.
Výstupy z učení
Students understand deeper context of foreign language research and its methodology (quantitative, qualitative, and mixed). They are able to formulate a research question in all three given research designs, choose adequate data collection methods and data analysis procedures, define the sample size and choose adequate sampling procedure from population. They are able to work with the concept of validity and reliability.
Osnova
 • The course is an introdution to underlying concepts, procedures and research methods and data processing in the field of a foreign language acquisition. It shows the specific nature of this field research, and introduces basic topics of current interest in the field. Topics to cover: •Methodology of research in didactics of foreign languages: Methodology of pedagogy, psychology, sociology and other social studies, including their relation to methodology of research in didactics of foreign languages. •Fields of research in foreign languages: linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics and others. •Specifics of the research in didactics of foreign languages: in English, German, Russian, French and other languages. Research in the field of the first, second and foreign language acquisition, billingualism. •Resources of research in didactics of foreign languages: journals, online databases. Institutions. Doctoral studies and research. Basic research terminology in foreign languages.
Literatura
  povinná literatura
 • DÖRNYEI, Zoltán. Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies. First published. Oxford: Oxford University Press, 2007. 336 stran. ISBN 9780194422581. info
 • Handbook of mixed methods in social & behavioral research. Edited by Abbas Tashakkori - Charles Teddlie. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. xv, 768. ISBN 0761920730. info
  doporučená literatura
 • Dörnyei, Z. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing (SLA Research: Theoretical & Methodological Issues). Mahwah, NJ : Erlbaum, 2003.
 • Winzer-Kiontke, B. Subjektive Theorien in der Fremdsprachenforschung, SRN : VDM Verlag, 2008.
 • Studie z časopisů: Language Learning, Applied Psycholinguistics, The Modern Language Journal, Journal of Pragmatics, Sociolinguistics and Language Acquisition, Language Learning Journal, Linguistics and Education
 • Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik : ein handbuch. Edited by Daniela Caspari - Friederike Klippel - Michael Legutke - Karen Schramm. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2016. viii, 476. ISBN 9783823368397. info
 • Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research. Edited by Abbas Tashakkori - Charles Teddlie. 2nd ed. London: Sage, 2010. xv, 893. ISBN 9781412972666. info
 • GASS, Susan M. a Alison MACKEY. Data elicitation for second and foreign language research. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. x, 212. ISBN 9780805860351. info
 • Handbook of research in second language teaching and learning. Edited by Eli Hinkel. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xxii, 1144. ISBN 0805841814. info
 • MACKEY, Alison a Susan M. GASS. Second language research : methodology and design. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xv, 405. ISBN 0805842497. info
 • GUIDÈRE, Mathieu. Méthodologie de la recherche : guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences humaines et sociales : maîtrise, DEA, master, doctorat. Nouv. éd. rev. et augm. Paris: Ellipses, 2004. 127 s. ISBN 2729821767. info
 • SELIGER, Herbert W. a Elana SHOHAMY. Second language research methods. Oxford: Oxford University Press, 1989. 270 s. ISBN 0-19-437067-4. info
Výukové metody
lecture, class discussion, individual consultation
Metody hodnocení
Elaboration of student´s own dissertation research project based on newly acquired knowledge.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/DCJA005