DCJA006 Research Methods in Foreign Language Didactics 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course objective is to provide students with deeper understanding of the problematic nature of research in the field of didactics of foreign languages, relating in particular to: a) research methods b) research sample c) processing data and presenting results.
Výstupy z učení
Students are able to formulate their aims and questions in a, choose adequate data collection methods and data analysis procedures, define the sample size and choose adequate sampling procedure from population.They can collect data of good quality, analyse them and interpret, discuss and present the findings.
Osnova
 • The course is an introduction to underlying concepts, procedures and research methods and data processing in the field of a foreign language acquisition. It shows the specific nature of this field research, and introduces basic topics of current interest in the field. Topics to cover: •The significance and use of research in didactics of foreign languages. Selected theories in linguistic and pedagogical-psychological research as its starting point. •Application of research designs in didactics of foreign languages. Examples of the research. International comparative research. •Specifics of the methods of data collection, processing and analysis in the research of didactics of foreign languages. Software. •Format and structure of an APA research report. Standards of research. Norm quotations.
Literatura
  povinná literatura
 • DÖRNYEI, Zoltán. Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies. First published. Oxford: Oxford University Press, 2007. 336 stran. ISBN 9780194422581. info
 • Handbook of research in second language teaching and learning. Edited by Eli Hinkel. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xxii, 1144. ISBN 0805841814. info
  doporučená literatura
 • Dörnyei, Z. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing (SLA Research: Theoretical & Methodological Issues). Mahwah, NJ : Erlbaum, 2003.
 • Winzer-Kiontke, B. Subjektive Theorien in der Fremdsprachenforschung, SRN : VDM Verlag, 2008.
 • Studie z časopisů: Language Learning, Applied Psycholinguistics, The Modern Language Journal, Journal of Pragmatics, Sociolinguistics and Language Acquisition, Language Learning Journal, Linguistics and Education
 • Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research. Edited by Abbas Tashakkori - Charles Teddlie. 2nd ed. London: Sage, 2010. xv, 893. ISBN 9781412972666. info
 • GASS, Susan M. a Alison MACKEY. Data elicitation for second and foreign language research. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. x, 212. ISBN 9780805860351. info
 • MACKEY, Alison a Susan M. GASS. Second language research : methodology and design. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2005. xv, 405. ISBN 0805842497. info
 • GUIDÈRE, Mathieu. Méthodologie de la recherche : guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences humaines et sociales : maîtrise, DEA, master, doctorat. Nouv. éd. rev. et augm. Paris: Ellipses, 2004. 127 s. ISBN 2729821767. info
 • Handbook of mixed methods in social & behavioral research. Edited by Abbas Tashakkori - Charles Teddlie. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. xv, 768. ISBN 0761920730. info
 • SELIGER, Herbert W. a Elana SHOHAMY. Second language research methods. Oxford: Oxford University Press, 1989. 270 s. ISBN 0-19-437067-4. info
Výukové metody
lecture, class discussion, individual consultation
Metody hodnocení
Presentation of the results of pilot stage of the research.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/DCJA006