DCJA032 Foreign Language at B1 level for Doctoral Students - French

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je příprava na zkoušku z francouzštiny na úrovni B1. Během zkoušky doktorand prokáže, že je schopen číst odborný text, sledovat odbornou přednášku a reagovat v diskuzi na téma své specializace a disertace.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného cizího jazyka - francouzštiny. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen s porozuměním číst text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce. Písemná část zkoušky: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve zvoleném cizím jazyce: 1. anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji 2. informaci o tématu doktorské práce 3. strukturovaný životopis 4. slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce.
Osnova
  • Písemná část zkoušky:student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve zvoleném cizím jazyce: 1. anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji 2. informaci o tématu doktorské práce 3. strukturovaný životopis 4. slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B1.
Literatura
    doporučená literatura
  • GREGOIRE, M., MERLO, G. Exercices communicatifs de la Grammaire progressive du français. Paris : CLE International, 1998.
  • ABBADIE, Ch. a kol. L Expression française écrite et orale. Grenoble : PUG, 2000.
  • SALINS, G.-D. Exercices de grammaire. Perfectionnement. Paris : Hatier, 1988.
  • DESCOTES-GENON, Ch. a kol. L Exercisier. Grenoble : PUG, 1999.
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
Výukové metody
Individuální studium, konzultace. Četba.
Metody hodnocení
Zkouška. Student má prokázat, že je schopen s porozuměním číst odborný text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DCJA032