DCJA032 Foreign Language at B1 level for Doctoral Students - French

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je příprava na zkoušku z francouzštiny na úrovni B1. Během zkoušky doktorand prokáže, že je schopen číst odborný text, sledovat odbornou přednášku a reagovat v diskuzi na téma své specializace a disertace.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného cizího jazyka - francouzštiny. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen s porozuměním číst text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce. Písemná část zkoušky: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve zvoleném cizím jazyce: 1. anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji 2. informaci o tématu doktorské práce 3. strukturovaný životopis 4. slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce.
Osnova
  • Písemná část zkoušky:student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve zvoleném cizím jazyce: 1. anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji 2. informaci o tématu doktorské práce 3. strukturovaný životopis 4. slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce na úrovni B1.
Literatura
    doporučená literatura
  • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps B1-B2. Nouvelle édition. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2015. 317 stran. ISBN 9782706122842. info
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • ABBADIE, C. a B. CHOVELON. L'expression française écrite et orale. Grenoble: PUG, 2003. 244 s. ISBN 2-7061-1059-7. info
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
Výukové metody
Individuální studium, konzultace. Četba.
Metody hodnocení
Zkouška. Student má prokázat, že je schopen s porozuměním číst odborný text, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a vlastní doktorské práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/DCJA032