DEkDVT Dějiny vědy a techniky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. František Čapka, CSc. (zástupce)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen základní orientace v evropských a světových objevech a vynálezech od doby nejstarších civilizací až po moderní dobu v kontextu didaktického využití.
Výstupy z učení
Student schopen základní orientace v evropských a světových objevech a vynálezech od doby nejstarších civilizací až po moderní dobu.
Osnova
  • 1. Věda a technika ve starověku 2. Středověká vzdělanost 3. Nové objevy a vynálezy raného novověku 4. Počátky moderní vědy 5. Moderní věda a její hlavní představitelé 6. Didaktické aplikace. 1. The Inventions and technology of the ancient times 2. Level of Education in the Middle Ages 3. New discovery in the early modern times 4. The modern Inventions and technology 5. Didactics aplications.
Literatura
  • HOUDEK, František a Jan TŮMA. Objevy a vynálezy tisíciletí. Praha: Lidové noviny, 2002. 455 s. ISBN 8071064750.
  • Struktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2.
  • KRAUS, Ivo. Dějiny evropských objevů a vynálezů : od Homéra k Einsteinovi. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 330 s. ISBN 8020009051.
Výukové metody
přednášky, diskuse, seminární úkoly
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.