DEkLAH Latina pro historiky

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si v kurzu osvojí základy gramatiky latinského jazyka; osvojí si základy techniky překladu z latiny do češtiny; bude schopen dobře vyslovovat latinské výrazy, užívané v moderních jazycích a v historické vědě
Výstupy z učení
Student si osvojí základy gramatiky latinského jazyka a základy techniky překladu z latiny do češtiny.
Osnova
  • 1. Přínos latiny k vývoji evropské civilizace. 2. Správná výslovnost latiny. Názvy latinských pádů a slovních druhů. 3. I. deklinace substantiv a adjektiv 4. II. deklinace substantiv a adjektiv 5) I. slovesná konjugace 6) II.-IV. slovesná konjugace 7) Opakování 8) III. deklinace, část 1 9) III. deklinace, část II 10) Adjektiva III. deklinace 11) Technika latinskéhjo překladu 12) Četba a překlad jednoduchých latinských textů 13) Opakování
Literatura
  • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
  • HAKENOVÁ, Alena. Latina pro gymnázia. 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 131 s., [1.
  • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X.
Výukové metody
Přednášky (1/2 hodiny týdně), cvičení (1/2 hodiny týdně -- gramatika a překlady), individuální domácí příprava
Metody hodnocení
zkouška (forma - písemná práce s ústní reflektivní rozpravou)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkLAH