FJB_JC1 Jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJB_JC1/01: Po 12:05–13:45 učebna 57, V. Bakešová
FJB_JC1/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Poučová
Předpoklady
Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních dovedností B1 a úroveň produktivních dovedností B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě učebnice Francouzština pro začátečníky - Le francais pour vous (lekce 12-23) se sjednocují a upevňují jazykové znalostí studentů. Jsou představeny gramatické a lexikální struktury v učebnici, ty jsou dále více procvičovány v předmětu Jazyková cvičení 1V na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Vždy po pěti lekcích následuje test na probrané učivo.
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, analyzovat gramatické struktury, účastnit se rozhovoru plynule a spontánně, aktivně se zapojit do diskuse o známých tématech, napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici a doplňkových dokumentů.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. info
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky. 2. vyd. [Praha]: Leda, 1999. 375 s. ISBN 8085927101. info
 • PRAVDOVÁ, Marie. Francouzština pro začátečníky : žákovský sešit : Le français pour vous. Vyd. 2. Praha: LEDA, 1995. 108 s. ISBN 80-901664-4-X. info
  doporučená literatura
 • MILIČKOVÁ, Ladislava. 223 cvičení z francouzské mluvnice s klíčem. Brno: MC nakladatelství, 1994. 79 s. info
 • ABRY, D., CHALARON, M.-L. La grammaire des premiers temps 1. 2. vyd. Grenoble : PUG, 2000. 259 s. ISBN 2-7061-0888-6.
 • DESCOTES-GENON, Ch. a kol. L'Exercisier. 1. vyd. Grenoble : PUG, 1999. 335. ISBN 2-7061-0451-1.
 • GREGOIRE, M., MERLO, G. Exercices communicatifs de la Grammaire progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 1998. 191 s. ISBN 209-033860-1.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola: Během semestru studenti píší 2 testy na prověření svých znalostí. Jejich výsledky budou mít vliv na získání zápočtu. Ukončení: zápočet. Požadavky k ukončení předmětu: 2 testy - napíší-li studenti průběžné testy minimálně na 70% dohromady, získají zápočet; v opačném případě píší jeden test ze všech probraných lekcí a musí získat rovněž min. 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJB_JC1V.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/FJB_JC1