FJB_JC2 Jazyková cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJB_JC2/01: Út 12:05–13:45 učebna 57, Z. Schejbalová
Předpoklady
FJB_JC1 Jazyková cvičení 1
Druhá část kurzu praktického jazyka předpokládá počáteční úroveň receptivních dovedností A2 a úroveň produktivních dovedností A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vedle jazykových cvičení, která aplikují gramatické a lexikální struktury na různých komunikativních situacích, je kladen důraz na francouzský jazyk v kontextu sociálním a kulturním. V kurzu se používá učebnice J. Tionové Francouzština pro pokročilé (lekce 1-9). Problematika jednotlivých lekcí je dále prohlubována a procvičována v kurzu nabízeném JC2V. Vždy po 4 lekcích jsou ověřovány dosažené znalosti a dovednosti testem. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, pokud téma dostatečně zná; účastnit se rozhovoru plynule a spontánně, aktivně se zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory; napsat pojednání nebo zprávy předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor.
Osnova
 • Gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty na základě lekcí v učebnici a níže uvedených dokumentů.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÁ, Miroslava. Jazyková cvičení z francouzštiny s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009, 85 s. ISBN 978-80-210-4994-9. info
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA a Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 3. přeprac. vyd., 1. vyd. v. Plzeň: Fraus, 2001, 700 s. ISBN 80-7238-064-8. info
 • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000, 526 s. ISBN 8085927802. info
  doporučená literatura
 • ABRY, D., CHALARON, M.-L. La grammaire des premiers temps 1. 2. vyd. Grenoble : PUG, 2000. 259 s. ISBN 2-7061-0888-6.
 • DESCOTES-GENON, Ch. a kol. LExercisier. 1. vyd. Grenoble : PUG, 1999. 335. ISBN 2-7061-0451-1.
 • GREGOIRE, M., MERLO, G. Exercices communicatifs de la Grammaire progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 1998. 191 s. ISBN 209-033860-1.
 • KLEINEIDAM, H., VINCENT, M.. Praxis der franzoesischen Grammatik. 1. vyd. Mnichov : Hueber, 1988. 190 s. ISBN 3-19-006993-X.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky k ukončení předmětu: 2 hodnocené průběžné testy po 4 lekcích. Jejich výsledky budou mít vliv na získání zápočtu, napíší-li studenti průběžné testy na průměrných 70%, získají zápočet; v opačném případě píší jeden test ze všech probraných lekcí a musí získat rovněž min. 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJB_JC2V.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/FJB_JC2