HTP026 Francouzský jazyk pro doktorské studium – úroveň C1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
konzultace. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Úroveň C1 dle SERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, že student ovládá akademický jazyk minimálně na úrovni C1 SERRJ.
Výstupy z učení
Student rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompoziční ch útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
Osnova
 • Samostatná práce, příprava na zkoušku.
Literatura
  doporučená literatura
 • maia grégoire:Grammaire progressive du français, perfectionnement : avec 600 exercices, CLE International, 2012
 • Chovelon, B.: Le résumé Le compte rendu La synthese. Presses universitaire de Grenoble. 2003
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style : français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2706110813. info
  neurčeno
 • LESCURE, Richard. Dalf C1/C2 : 250 activités. Paris: CLE International, 2007. 287 s. ISBN 9782090352320. info
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace se zkoušejicím.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška podle podmínek pro doktorské studium MU
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/HTP026