HV027 Hra na nástroj 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Mgr. Miloš Šmerda (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
HV026 Hra na nástroj 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby byl student schopen interpretace skladeb různých stylových období, s důrazem na schopnost odlišit specifické rysy různých podob hudebního jazyka. Cílem je, aby student získal schopnost hrát stylizovaný doprovod písní, vytvářet předehru a dohru k písním.
Výstupy z učení
Student je schopen interpretovat drobná díla z oblasti světové klavírní tvorby různých epoch, je schopen improvizovat doprovod lidových i umělých písní.
Osnova
  • Stupnice, rozložené akordy, etudy, kadence, interpretace hudebního díla L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927. Doprovod 20 lidových nebo umělých písní. Vytváření předehry, mezihry a dohry k písním. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Součástí výuky je přehrávka před komisí vyučujících, na níž student zahraje jednu ze dvou výše uvedených povinných přednesových skladeb a jednu lidovou píseň v rychlém tempu. 1. Stupnice 2. Akordy 3. Etudy 4. Přednesová skladba 5. Principy vytváření předehry, mezihry a dohry k písním 6. Hlasová cvičení 7. Doprovod k lidové písni č. 1 – 4 8. Doprovod k lidové písni č. 5 – 8 9. Doprovod k lidové písni č. 9 – 12 10. Doprovod k lidové písni č. 13 – 15 11. Doprovod k lidové písni č. 16 – 18 12. Doprovod k lidové písni č. 19 – 20
Literatura
  • HAYNES, Bruce. The end of early music: a period performer's history of music for the twenty-first century. Oxford: Oxford University, 2007. ISBN 978-0-19-518987-2.
  • PHILIPP, Günter. Klavier, Klavierspiel, Improvisation: Unterricht, Übung, Interpretation, Pedal, Akustik und anderes. 1. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, c1984.
  • KŘÍSTKOVÁ, Danuše. Klavírní doprovod a komorní hra. 2. přeprac. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2002. ISBN 80-85429-56-X. BACH, C. P. E. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-025-5
  • BACH, C. P. E. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-025-5
  • OPLÍŚTILOVÁ, I., HANĆILOVÁ, D. Klavírní doprovod a komorní hra. 2. přepracované vydání. Brno: JAMU. 2001. ISBN 80-85429-56-X
  • BALOGHOVÁ, D. Metodika klavírní hry. Praha: SNP, 1990. 184 s.
  • KURZ, V. Technické základy klavírní hry. Praha: SNKHLU, 1945. 75 s.
  • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8. info
  • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 282 s. ISBN 978-80-210-4720-4. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studovanou literaturu (L. van Beethoven: Sonatina G dur, 1. věta, nebo J. S. Bach: Preludium F dur BWV 927), doprovod 20 lidových písní s předehrou, mezihrou a dohrou. Hra hlasových cvičení: stoupající chromatická modulace do všech tónin. Domácí příprava. Povinnost navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.