IV_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. individuálně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu BPp je: výběr tématu, vypracování projektu bakalářské práce, výběr metod, technik a odborné literatury. Na konci kurzu je student připraven k zahájení tvorby bakalářské práce.
Osnova
  • Student individuálně konzultuje s vedoucím své bakalářské práce.
Literatura
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • English-Czech educational dictionary. Edited by Jiří Mareš - Peter Gavora. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 215 s. ISBN 80-7178-310-2. info
  • Výzkumné metody v pedagogice :příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Edited by Peter Gavora. [1. vyd.]. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X. info
Výukové metody
Teoretické příprava na zpracovávání bakalářské práce. Konzultace s vedoucím BP.
Metody hodnocení
Student předloží zpracovaný projekt bakalářské práce. Zápočet.
Informace učitele
Informace vždy upřesní vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.