IVc711 Etika a profesní chování

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Chrapková (přednášející)
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
Mgr. Ivana Trellová (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje jak na témata etického chování při jednání s lidmi v souvislosti s poskytováním zdravotní péče obecně, tak na specifika etického chování při využívání programů behaviorální intervence a zodpovědnosti vůči pacientům/klientům společně se odpovědností vůči dalším zainteresovaným osobám (osobám blízkým, zákonným zástupcům apod.). Cílem předmětu je seznámit účastníky s etickými a profesionálními standardy, které vycházejí z mezinárodních pravidel pro zodpovědné chování asistentů behaviorálních analytiků, které jsou definovány v Etickém kodexu behaviorálních analytiků (Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts). V rámci výuky budou také prezentovány a rozebírány každodenní etické výzvy v praxi asistenta behaviorálního analytika a jejich správné řešení. Cílem kurzu je seznámit studenty s etickými a profesionálními standardy, které vycházejí z BACB pravidel pro zodpovědné chování behaviorálních analytiků. V rámci jednoho výukového bloku budou rozebrány také každodenní etické výzvy.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu znají a dokáží jednat dle etických standardů nelékařských zdravotnických povolání a etického kodexu behaviorálních analytiků (Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts). Dokáží vysvětlit, co je obsahem zodpovědného chování behaviorálního analytika a asistenta behaviorálního analytika vůči pacientům/klientům a ostatním zainteresovaným osobám. Znají práva pacientů a povinnosti zdravotnického personálu. Dokáží popsat a reflektovat situace, kdy může dojít k porušení etických pravidel a dokáží navrhnout způsob řešení etického nebo profesního konfliktu.
Osnova
 • Úvod do etických a profesionálních standardů, právo na efektivní intervenci, právo na efektivní vzdělávání, všeobecný úvod do etiky
 • Základní etické principy, nejčastější etické problémy
 • Odpovědné chování behaviorálního analytika (pravidlo 1.0 a 6.0)
 • Hodnocení chování
 • Behaviorální analytici a program pro změnu chování
Literatura
 • Cooper, J. O., Heron W. E., Heward W. L. (2019). Applied Behavior Analysis (3rd Ed). Pearson Education.
 • Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts. (2014). Littleton, CO: Behavior Analyst Certification Board. Dostupné z https://www.bacb.com/wp-content/uploads/BACB-Compliance-Code-english_190318.pdf
 • Bailey, J., & Burch, M. (2011). Ethics for Behavior Analyst. New York: Routledge.
 • Soubor profesních a etických zásad pro behaviorální analytiky. (2014). Littleton, CO: Behavior Analyst Certification Board. Dostupné z https://csaba.cz/wp-content/uploads/2019/03/160925-compliance-code-czech.pdf
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse, diskuse s odborníky z praxe, problémové učení, praktické aktivity, hry v roli, sledování instruktážních videí, samostatná četba odborných textů a jejich analýza (dle online opory předmětu), projektová práce s kazuistikami.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky a setkání s odborníky, analýza postupu dle instruktážního videa, vypracování projektu (zpracování konkrétního behaviorálně analytického tématu), prezentace ve výuce, závěrečný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/IVc711