JVk011 Angličtina pro pedagogy I

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Mirjana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (pomocník)
Jitka Autratová (pomocník)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk011/OS01: So 2. 3. 10:00–12:50 učebna 52, So 9. 3. 14:00–16:50 učebna 52, So 23. 3. 14:00–16:50 učebna 52, So 13. 4. 14:00–16:50 učebna 52, So 20. 4. 14:00–16:50 učebna 52
JVk011/OS02: So 2. 3. 10:00–12:50 učebna 57, So 9. 3. 15:00–17:50 učebna 57, So 23. 3. 14:00–16:50 učebna 57, So 6. 4. 14:00–16:50 učebna 52, So 20. 4. 14:00–16:50 učebna 57, M. Slavíková
JVk011/OS03: Pá 23. 2. 17:00–19:50 učebna 52, Pá 8. 3. 17:00–19:50 učebna 52, Pá 12. 4. 17:00–19:50 učebna 52, Pá 26. 4. 17:00–19:50 učebna 52, Pá 10. 5. 17:00–19:50 učebna 57, D. Zelený
Předpoklady
JVk001 Vstupní test A2 - AJ || JVp001 Entrance test A2 || JV001 Entrance test A2
A pass in JVk001 – Entrance test A2 - English. (Úspěšně absolvovaný předmět JVk001 – Vstupní test A2 - AJ.) The course is designed for students who are at least at the A2 level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within the given level. The course also intends to introduce and enhance academic vocabulary and skills (writing formal emails, giving presentations, etc.).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: understand spoken LSP texts at B1 level of the CEFR; understand written LSP texts at B1 level of the CEFR; produce a formal email; successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B1 level of the CEFR; give an oral presentation on a specialist topic related to the student's field of study; use selected specialist terminology in an accurate, natural way; show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR.
Osnova
 • In-class topics: 1) Education in the Czech Republic 2) Current problems in Czech schools 3) Tertiary education and jobs 4) Going abroad and Writing academic and professional emails 5) Giving presentations Grammar topics (self-study): Present simple x continuous, Past simple x continuous, Present perfect, Expressing future, Word order + Making questions, Comparatives and Superlatives, Passive voice, Prepositions + Prepositional phrases, Phrasal verbs, Adjectives x Adverbs, Modal verbs, Conditional clauses, Countables + uncountables + quantifiers.
Literatura
  povinná literatura
 • Materials available in the IS.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
 • GAIRNS, Ruth a Stuart REDMAN. Oxford word skills. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2008. 254 s. ISBN 9780194620031. info
 • Cambridge advanced learner's dictionary. Edited by Melisa Good. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University, 2008. xiv, 1699. ISBN 9780521674683. info
 • HARRISON, Richard. New Headway academic skills : level 1 student's book : reading, writing, and study skills. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2006. 71 s. ISBN 9780194715584. info
Výukové metody
5 seminars in a term focusing on English for specific and academic purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Active participation in the consultations (1 absence is admitted), 2) Careful preparation for each consultation (homework, etc.), 3) Final Exam – assignments + oral part. Only students who complete all assignments can take the exam. Both parts of the exam need to be passed (assignments – 49/75 points, oral part – 16/25 points). Pass mark: 65% (65 points out of 100).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je vyučován každoročně.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/JVk011