JVp011 Angličtina pro pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (přednášející)
Bc. Lenka Dítětová, MA (cvičící)
Daniel Gerrard, M.A. (cvičící)
Mgr. Martina Malášková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Orávik (cvičící)
Mgr. Miryana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. David Zelený (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp011/01: Út 16:00–17:50 učebna 63
JVp011/02: Út 14:00–15:50 učebna 51
JVp011/03: Út 8:00–9:50 učebna 22
JVp011/04: Čt 10:00–11:50 učebna 59, M. Slavíková
JVp011/05: St 8:00–9:50 učebna 33, M. Slavíková
JVp011/06: Út 10:00–11:50 učebna 63, M. Slavíková
JVp011/07: Po 15:00–16:50 učebna 33, M. Malášková
JVp011/08: St 9:00–10:50 učebna 22, M. Malášková
JVp011/09: St 12:00–13:50 učebna 58, M. Malášková
JVp011/10: Po 12:00–13:50 učebna 6, M. Malášková
JVp011/11: Út 14:00–15:50 učebna 58, M. Malášková
JVp011/12: Čt 16:00–17:50 učebna 58, M. Malášková
JVp011/13: Po 10:00–11:50 učebna 67, M. Malášková
JVp011/14: St 14:00–15:50 učebna 59, M. Malášková
JVp011/15: Út 10:00–11:50 učebna 22
JVp011/16: St 14:00–15:50 učebna 63, L. Dítětová
JVp011/17: Čt 8:00–9:50 učebna 53, L. Dítětová
JVp011/18: St 10:00–11:50 učebna 58, L. Dítětová
JVp011/19: Čt 12:00–13:50 učebna 63, L. Dítětová
JVp011/20: Čt 12:00–13:50 učebna 58, M. Orávik
JVp011/21: Čt 17:00–18:50 učebna 64, M. Orávik
JVp011/22: Po 14:00–15:50 učebna 59, D. Zelený
JVp011/23: Po 16:00–17:50 učebna 59, D. Zelený
Předpoklady
JVp001 Entrance test A2 || JVk001 Vstupní test A2 - AJ || JV001 Entrance test A2
A pass in JVp001 – Entrance test A2 - English. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp001 – Vstupní test A2 - AJ.) The course is designed for students who are at least at the A2 level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování předmětu JVp001. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 54 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of this course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within the given level. The course also aims at raising the students' awareness of learning strategies and helping them adopt academic study skills to increase their learning potential. The course is intended for future teachers learning and discussing topics such as education systems, schools and universities.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to:
 • understand spoken and written teaching and educational English towards B1 level of the CEFR;
 • write a formal email to their teacher in English;
 • communicate in English about teaching and educational topics towards B1 level of the CEFR;
 • give a presentation in English;
 • use selected teaching and educational terminology in a natural, accurate way;
 • show a good command of selected grammar structures towards B1 level of the CEFR.
 • Osnova
  • Topics for the course include:
  • Learning Strategies and Study Skills
  • University Life
  • Education Systems
  • - in Czechia
  • - in other countries
  Literatura
   povinná literatura
  • Interactive syllabus in the IS
   doporučená literatura
  • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
  • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
  • OXENDEN, Clive. New English File - Intermediate. 2011. ISBN 978-0-19-451910-6. info
  • Cambridge advanced learner's dictionary. Edited by Melisa Good. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University, 2008. xiv, 1699. ISBN 9780521674683. info
  Výukové metody
  Weekly hundred-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice include individual tasks, pair and group discussions and other speaking activities, listening, working with audio and video materials, reading and writing.
  Metody hodnocení
  Credit requirements:
 • During the semester:
 • Active participation and attendance (80 %)
 • Setting a language learning goal and reflecting on it mid-term and at the end of the semester
 • A formal email to a teacher in English
 • A micro-teaching activity
 • A presentation comparing two systems of education
 • ROPOTS testing grammar & vocabulary

 • In the exam period:
 • Credit test (grammar and vocabulary)

 • NB Only students who submit all assignments in the continuous assessment and reach the 65% passmark can sit for the credit test.
  Pass mark for the credit test: 65 %
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz na úrovni B1 SERRJ (není určen pro začátečníky).
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/JVp011