JVp033 Němčina pro pedagogy - C

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Deutschkurs auf dem Sprachniveau B2. Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs sind Kenntnisse auf dem Nivaeu B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dieser Sprachkurs bereitet die Studenten auf aktive Kommunikation vor. Es wird mit Lese- und Hörtexten auf dem Sprachniveau B2 gearbeitet. Geübt werden auch mündliche Präsentationen sowie Schreiben von Resümees und formellen Briefen.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - Hörtexte auf dem Niveau B2 verstehen; - Texte auf dem Niveau B2 verstehen; - Präsentation halten; - Feedback geben; - ausgewählte Grammatik auf dem Niveau B verstehen.
Osnova
  • Themen: 1. Lerngewohnheiten, Lerntypen und Lernstile 2. Gedächtnis 3. Lebenslanges Lernen 4. Kreative Techniken oder nach Absprache Grammatik: Morphologie, Verbformen - Stufe B2
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
    neurčeno
  • BÖSCHEL, Claudia a Susanne WAGNER. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. München: Hueber, 2014. 152 s. ISBN 9783195712071. info
  • KOITHAN, Ute. Aspekte : Mittelstufe Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2007. 176 s. ISBN 9783468474729. info
Výukové metody
Gruppenarbeit, Rollenspiele, Präsentieren, Feedback geben, kurze Schreibimpulse, Lesetechniken trainieren, Aussprachespiele
Metody hodnocení
Anforderungen: 1. Anwesenheit (1 Absenz erlaubt) und aktive Teilnahme 2. Hausaufgaben jede Woche 3. eine mündliche Präsentation / Lernaktivität vorbereiten 4. Abschlusstest (Bestehensgrenze 65 %)
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz úrovně B2 navazuje na kurzy B1 z bakalářského studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.