JVp034 Němčina pro pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp034/01: Út 9:00–10:50 učebna 53, R. Herout
Předpoklady
JVp033 NJ pro pedagogy - C
Deutchkurs auf dem Sprachniveau B2. Die Voraussetzung für die Teilnahme ist der erfolgreich abgeschlossene C-Kurs.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz na úrovni B2 SERRJ. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dieser Sprachkurs bereitet die Studierenden auf aktive Kommunikation in unterschiedlichen Situationen vor. Es wird mit Lese- und Hörtexten auf dem Sprachniveau B2 gearbeitet und spezifische Merkmale der Fachsprache in der Lexik, Grammatik und Stilistik werden berücksichtigt. Geübt werden auch mündliche Präsentationen sowie schreiben von Resümees, Kommentaren und formellen Briefen.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - Hörtexte auf dem Niveau B2 verstehen; - Texte auf dem Niveau B2 verstehen; - formelle E-Mail schreiben; - ausgewählte Grammatik auf dem Niveau B2 verstehen.
Osnova
  • Themenvorschläge: 1. Berufsleben 2. Motivation 3. Teamarbeit 4. Bewerbung 5. Wissenschaft 6. Kommunikation 7. Grammatik: Niveau B1+/B2
Literatura
  • HABERSACK CH., a PUDE, A. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning Deutschland: Hueber Verlag, 2013. 99 s. ISBN 978-3-19-301902-8. info
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 119 s. ISBN 9783190012060. info
  • KOITHAN,SCHMITZ ...., Ute, Helen. Aspekte, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch 2. Berlin und München: Langenscheidt, 2008. 199 s. ISBN 978-3-468-47481-1. info
Výukové metody
Gruppenarbeit, Rollenspiele, Präsentieren, Feedback geben, kurze Schreibimpulse, Lesetechniken trainieren, Aussprachespiele
Metody hodnocení
1. Anwesenheit (1 Absenz erlaubt), Hausaufgaben jede Woche, aktive Teilnahme 2. mündliche Präsentation / Lernaktivität vorbereiten 3. Portfolio 4. Abschlusspräsentation + Gruppendiskussion
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/JVp034