NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Adéla Straková (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G111/Kombi01: Pá 24. 9. 17:00–17:50 učebna 57, Pá 8. 10. 17:00–17:50 učebna 57, Pá 22. 10. 17:00–17:50 učebna 57, Pá 12. 11. 17:00–17:50 učebna 57, Pá 26. 11. 17:00–17:50 učebna 57, Pá 10. 12. 17:00–17:50 učebna 57, A. Straková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Am Ende des Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein,
-die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten zu erklären
-die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren
-einen deutschen Text mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache vorzulesen
-eigene Ausprachefehlerwahrzunehmen
Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni:
- interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů;
- charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích;
- přečíst německý text s důrazem na německou výslovnost;
- vnímat vlastní chyby ve výslovnosti a umět s nimi pracovat
- ovládat základy fonetické terminologie
Výstupy z učení
Der Student kann die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und der tschechischen Vokale, Diphthonge und Konsonanten beschreiben. Er kann seine eigenen Fehler in der deutschen Artikulation identifizieren und dadurch eine korrekte deutsche Aussprache erzielen. Er beherrscht die Methodik für die Behebung der typischen Aussprachefehler der tschechischen Muttersprachler auf der segmentalen Ebene der deutschen Aussprache.
Student je schopen charakterizovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, diftongů a konsonantů. Dokáže identifikovat vlastní chyby v německé artikulaci a tím docílit správné německé výslovnosti. Ovládá metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích v segmentální rovině německé výslovnosti.
Osnova
 • Wortakzent
 • Satzakzent, Rhythmus und Pausen
 • Vokale - Einführung
 • Vokale lang und kurz
 • E-Laute
 • O- und U-Laute
 • Ö- und Ü-Laute
 • Diphthonge
 • Slovní přízvuk
 • Větný přízvuk, rytmus a pauzy
 • Vokály - úvod
 • Délka vokálů
 • Výslovnost O a U 
 • Výslovnost Ö a Ü
 • Výslovnost E
 • Diftongy
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
  doporučená literatura
 • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
verschiedene Übungstypen (Hörübungen, Videos, Diktat, Transkription); Aussprachetraining; Fehlerkorrektur; MP3 - Aufnahmen
různé typy cvičení (poslechová cvičení; práce s videi; diktát; transkripce); trénink výslovnosti; analýza výslovnostních chyb; tvorba vlastních MP3-nahrávek
Metody hodnocení
Testat; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache - eine MP3-Aufnahme, Test.
Zápočet; přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost - odevzdání ve formě MP3 nahrávky, test.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 navazuje v 1. semestru na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny. Obsahem je praktický nácvik správné výslovnosti německých hlásek, které jsou pro české rodilé mluvčí problémové.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/NJ_G111