OV2BP_DF1 Dějiny filozofie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 učebna 50
Předpoklady
NOW ( OV2BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1 )|| OV2BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kursu se posluchači seznámí se základními postavami a problémy antické filosofie od Thaléta po novoplatonismus. Po úspěšném zvládnutí kursu bude student schopen vysvětlit základní problémy a charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Výstupy z učení
Po úspěšném zvládnutí kursu bude student schopen vysvětlit základní problémy a charakterizovat myšlení hlavních postav z dějin nejstarší filosofie.
Osnova
  • 1.Filosofie a filosofování. Údiv. Úzkost. Filosofické otázky. 2.Miléťané a Pýthagorás ( kvalita a kvantita). 3.Hérakleitos versus Parmenidés? (skutečnost a zkušenost, epistémé a doxa). 4.Mladší fysikové a atomisté (existence mnohosti). 5.Sókratés versus sofisté (gnoseologie a etika). 6.Platón versus Platón (člověk člověkem dvou světů, Platónovo učení o duši). 7.Aristotelés a Platón (nové otázky a nové odpovědi). 8.Základní otázka helénismu a její řešení (stoicismus, epikureismus, antický filosofický skepticismus). 9.Novoplatonismus, poslední obranný filosofický val proti křesťanství? 10.Raně křesťanské myšlení (patristika – její reakce na novoplatonismus). 11.Křesťanské myšlení scholastické - předscholastika - raná scholastika (dialektikové versus antidialektikové, boj o universália) - vrcholná scholastika (filosofická obrana křesťanství proti averroismu–T.Akvinský
Literatura
  • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaleta k Rousseauovi). 2. rozš. vyd. Praha: Paseka, 1999. 374 s. ISBN 8071852430. info
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
  • BRUGGER, Walter. Filosofický slovník. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. 639 s. ISBN 802060409X. info
  • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 187 s. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test Test sestává ze tří otevřených otázek. Studenti musí odpovědět v limitu 30 minut. Tři ze tří otázek musí být zodpovězeny správně.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínka pro zápočet: úspěšné absolvování testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV2BP_DF1