OV4_DF3 Dějiny filozofie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc.
Katedra občanské výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Marie Baráčková
Předpoklady
( OV4_DF1 Dějiny filozofie 1 && OV4_DF2 Dějiny filozofie 2 )&& NOW ( OV4_SDF3 Seminář k dějinám filozofie 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Výklad euroamerické filozofie v rozmezí druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Je rozdělen do tří tematických celků: a) Fenomén krize metafyziky a velkých filozofických systémů; b) Nonkonformismus ve filozofii 19. století (S. Kierkegaard, M. Stirner, K. Marx, A. Schopenhauer a F. Nietzsche);Hledání nových metod ve filozofii (pozitivismus, novokantovství, filozofie života, fenomenologie a pragmatismus).
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2003/OV4_DF3