OV_DPd Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (přednášející)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
OV_DP Diplomová práce
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře občanské výchovy. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/OV_DPd