OVp014 Dějiny politických teorií 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat hlavní problémy politických teorií od starověkého Řecka do konce 19. století.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat hlavní problémy politických teorií od starověkého Řecka do konce 19. století.
Osnova
  • Athénská demokracie. Platón a Aristotelés. Římská republika. Politické doktríny středověku. Člověk, politika a etika v díle N. Machiavelliho. Reformní programy a utopie.Přirozenoprávní teorie T. Hobbese a J. Locka. Společenská smlouva u J.J. Rousseaua. Osvícenství.Francouzská revoluce v dějinách politických teorií (Edmund Burke). Americká revoluce a demokracie v díle Alexise de Tocquevilla. Člověk, stát a společnost v německé filosofii (Kant, Hegel, Fichte). Sociologie a psychologie v politické teorii 19. století - A. Comte, Gustave le Bon. Teorie elit. Společnost a stát v dílech K. Marxe a B. Engelse. Ruské politické myšlení do konce 19. století. Anarchismus. České politické myšlení.
Literatura
    povinná literatura
  • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
  • VALEŠ, Lukáš. Dějiny politických teorií. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 270 s. ISBN 9788073800314. info
    doporučená literatura
  • SVENSSON, Palle. Teorie demokracie : brněnské přednášky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 287 s. ISBN 80-85959-02-X. info
  • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  • Novosád, F. a Smreková, D.(Ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava:Kalligram 2013, 794s.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška s písemnou přípravou.
Navazující předměty
Informace učitele
Student musí mít ukončen předmět OV2BP_DPT1, aby si mohl v dalším semestru zapsat předměty OV2BP_DPT2 a OV2BP_SPT2.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ZK má dvě části-po úspěšném napsání písemného testu, ústní část ZK.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.