RJ1030 Jazykový seminář 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1030/01: Út 13:00–13:50 učebna 64, J. Krejčí
RJ1030/02: Pá 14. 2. 8:00–9:50 učebna 12, Pá 21. 2. 10:00–11:50 učebna 54, Pá 6. 3. 10:00–11:50 učebna 54, Pá 13. 3. 10:00–11:50 učebna 12, Pá 3. 4. 8:00–9:50 učebna 54, Pá 24. 4. 10:00–11:50 učebna 54, T. Savchenko
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti studentů, rozvíjet schopnost ústního a písemného projevu, gramatické dovednosti, zlepšit výslovnost a rozvíjet umění aplikovat získané znalosti v praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student -rozumí základním principům a složkám současného ruského pravopisu; -rozumí autentickým textům a nahrávkám v ruském jazyce; -komunikuje v ruském jazyce na témata probraná během semestru; -umí okomentovat gramatické a lexikální jevy, vyplývající z charakteru určitého tématu.
Osnova
 • 1 - 2. Jakou má povahu tvůj partner/ka? Jaký bys chtěl být? Povahové typy. 3 - 4. Co nosím rád? Oblékám se podle nálady? Jak se Ti líbí současná móda? Co preferuješ ve svém šatníku? 5 - 6. Máš řidičský průkaz? Jaké dopravní značky znáš? Dopravní situace ve městě a mimo město. Sestavení dialogů. 7 - 8. Komunikace v bance. Bankomat: obsluha, výběr peněz. 9 - 10. Co vím o Rusku? Jaká je tvoje země, kolik má obyvatel, jakou má rozlohu, jaká jsou největší města (komparativní rusko český aspekt). 11 - 12. Jaké svátky máš nejraději? Jaké tradice dodržujete ve vaší rodině? Letní a zimní svátky (komparativní rusko - český aspekt).
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  neurčeno
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
Výukové metody
Seminář. Samostatná domácí příprava, čtení a poslech textů v ruském jazyce.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích. Závěrečná esej v ruském jazyce (tolerují se 3 chyby).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta. V kurzu si studenti nejen osvojí novou slovní zásobu, ale také procvičí základní principy ruského pravopisu a obtížné jazykové jevy v porovnání s českým jazykem. Teoretické znalosti jsou procvičovány na materiále lexikálních, gramatických a fonetických cvičení, pomocí textů a videonahrávek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ1030