RJ1058 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Bobrzyková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář tematicky doplňuje a rozšiřuje přednášky RJ1019, klade důraz na osvojení si teoretických poznatků z obecné jazykovědy a na následné ověření v praktických příkladech.
Výstupy z učení
Studenti:
- si osvojí odbornou rusko-českou terminologii,
- mají širokou teoretickou bázi v oblasti jazykovědy,
- umí aplikovat teoretické poznatky z oblasti jazykovědy na praktické příklady.
Osnova
 • 1. Vznik a historický vývoj písma: klínové písmo, hieroglyfické písmo, fénické písmo.
 • 2. Vznik a historický vývoj písma: řecké písmo, římské písmo, latinkové písmo.
 • 3. Vznik a historický vývoj písma: slovanské písmo (hlaholice, cyrilice).
 • 4. Staroslověnština - první spisovný slovanský jazyk.
 • 5. Slovanské jazyky: charakteristika, způsob dělení. Současná situace v rámci slovanských jazyků.
 • 6. Ruština a východoslovanské jazyky.
 • 7. Čeština a západoslovanské jazyky.
 • 8. Jihoslovanské jazyky.
 • 9. Slavistika, významní představitelé oboru, slavistické organizace.
 • 10. Rusko-česká komparace (fonetické a fonologické hledisko).
 • 11. Rusko-česká komparace (morfologické a syntaktické hledisko).
 • 12. Elektronické informační zdroje pro práci s ruštinou/češtinou/dalšími jazyky.
Literatura
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vydání 4., v Karolinu 2.,. Praha: Karolinum, 2011. 380 stran. ISBN 9788024619460. info
 • VEČERKA, Radoslav. Jazyky v komparaci. Vydání první. Praha: Euroslavica, 2009. 145 stran. ISBN 9788085494877. info
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 2006. 273 s. ISBN 808549471X. info
 • VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 111 s. ISBN 8021039531. info
 • ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 248 s. ISBN 8085839245. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 8085885964. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Studenti připraví prezentace na jedno z vybraných témat. Témata korespondují s tématy jednotlivých vyučovacích hodin.
Navazující předměty
Informace učitele
I. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je potřeba doložit řádnou omluvenkou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ1058