SKPA011 Educational Psychology

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
A synopsis of a foreign source from the field of educational psychology (as agreed with the examiner).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to focus on current learning problems, learning styles, selected issues from the psychology of teaching and education, personality development of both pupils and teachers from the psychological point of view and psychological aspects of pedagogical communication.
Výstupy z učení
At the end of the course the student will be able to apply the theories of educational psychology to the problem solved in the dissertation thesis and to write an essay that will prove this competence.
Osnova
 • Topics: The subject and development of educational psychology. The structure of educational psychology. Philosophical, ethical and methodological issues and research methods in educational psychology. The problem of educability. Aptitude, abilities, talent, dispositions. Psychology of learning. Learning and memory. Learning types. Learning theories. Learning and motivation. Aspiration level. The significance of feedback in learning. Transfer and interference. Psychology of intelligence. The types and structure of intelligence. Intelligence measuring. Mental retardation. Psychology of creativity. Creativity characteristics. Creativity and intelligence. Programmes stimulating the development of creativity. Learning and teaching. Psychodidactics. Psychological problems in choice and structuring of subject matter. Cognitive style and learning styles. School achievement. Nonintellectual and intellectual causes of poor record. The types of underachievers. Specific developmental learning disorders. Syndrome ADHD/ADD. The significance of psychological hygiene and psychology of health in pedagogical psychology. Psychological hygiene of examination. Psychological questions of education. Reward and punishment. Educational styles. Education and self-education. The employment of psychotherapeutic principles in education. Current problems in educational psychology. Deprivation and subdeprivation. Aggression. The child abuse syndrome. Behaviour disorders (lying, stealing, truancy, wandering). Neurotic disorders – the notion and basic classification. Psychological questions of youth misconduct. The issue of addictions. Pupils personality. Te personality concept. Personality definition and characterisation. The personality principle in education. Individual and typological differences among students. Family – home – school. Classroom as a social group. Classroom management. Roles of a pupil. Teacher – pupil interaction. Communication in a pedagogical situation. Psychology of teachers personality. Requirements on teachers personality. Teacher and pupil relationship. Psychology of pedagogical tact. Teachers reflection. Psychological questions of educational goals. The healthy personality concept. Educational-psychological counselling.
Literatura
  povinná literatura
 • Alexander, R, P. A., Winne, P. H. (Eds.) Handbook of Educational Psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates, 2006.
 • Berliner, D. C., Calfee, R. C. (Eds.) Handbook of Educational Psychology. New York: Macmillan, 1998.
 • Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.
 • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.
 • Kohoutek, R.:Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.
 • Mietzel, G. Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Göttingen: Hogrefe-Verlag, 2007.
 • Renkl, A. (Hrsg.) Lehrbuch Pädagogische Psychologie. Bern: Huber, 2008.
 • Schneider, W., Hasselhorn, M. Handbuch der Pädagogischen Psychologie. Hogrefe Verlag, 2008.
 • Zimmerman, B. J., Schunk, D. H. (Eds.) Educational Psychology. A century of contribution. Mahwah, NJ, US: Erlbaum, 2003.
  doporučená literatura
 • Ďurič, L., Bratská, M. a kol. Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, 1997.
 • Eysenck, M. W., Keane, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.
 • Kulič, V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia, 1990.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (ed.), Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
Výukové metody
class discussion, homeworks, reading
Metody hodnocení
Essay (3 - 5 pages) on the concluded topic from the educational psychology
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky ke kolokviu: Jeden konspekt ze zahraniční literatury z oblasti ped. psychologie (po domluvě s examinátorem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SKPA011