SP3120 Basics of Education of Individuals with Visual Impairments

Faculty of Education
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jitka Šťastná (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Šťastná
Supplier department: Department of Technical Education and Information Science – Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The learning outcomes are the transfer of basic information from the field of pedagogy of the visually impaired with an emphasis on counseling and support for the independent life of blind and partially sighted people. Students will gain knowledge about the impact of visual impairment on quality of life, education system, special aids, counseling and intervention.
Learning outcomes
Student will be able after the course:
- to understand the specific manifestations and effects of visual impairment on a person's personality and its development
- able to classify visual impairment from different perspectives
- Present the possibilities of counseling and education for persons with visual impairment in the Czech Republic
- master the basics of guiding a visually impaired person
- recommend basic special tools to handle the everyday life of a person with weakened vision and a of the blind
Syllabus
 • 1. Basic terminology - defining the field of education and support of visually impaired and its position in a multidisciplinary approach.
 • 2. Physiology of the vision process. Development of visual perception. Basic examination of visual functions.
 • 3. Basic pathology of vision in childhood and adulthood.
 • 4. Basic special aids for the visually impaired and the blind, focusing on age, degree of disability.
 • 5. Early care - the theoretical basis of early care, forms and services. Centers and their clientele.
 • 6. Personality of a person with visual impairment (specifics of perception, thinking, attention, behavior, speech). Psychomotor development of a visually impaired child.
 • 7. Visually impaired child at pre-school age (pre-school education of the sight of the affected child, child with disturbed binocular vision and reeducation of these defects).
 • 8. The system of education of pupils with visual impairment in the Czech Republic. Education of visually impaired pupils. Braille.
 • 9. Multiple disability - occurance and specifics with visual impairment. Deafblindness.
 • 10. Counseling and Intervention: service providers, service specifications.
 • 11. Communicating with people with visual impairment. Basics of Guidance. Mobility.
Literature
  required literature
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido, 2007, 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ and Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 158 s. ISBN 9788024418575. info
  recommended literature
 • BENEŠ, Pavel and Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. [Brno]: [Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky], 2021, 1 online. URL info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.) (A special educational approach to Diagnostics of vision loss and visual perception deficits. Methodical texts for the MUNI 4.0 project). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 54 pp. ISBN 978-80-210-9590-8. Čítárna Munispace info
 • KOCHOVÁ, Klára and Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015, 174 s. ISBN 9788026207825. info
  not specified
 • KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Druhé upravené vydání. Praha: Septima, 1999, 27 stran. ISBN 8072161040. info
 • KUDELOVÁ, Ivana and Lea KVĚTOŇOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996, 41 s. ISBN 8085931249. info
Teaching methods
seminar, discussion, practical examples, video
Assessment methods
oral exam or written test (70% of correct answers is needed to pass), Test, Participation. Attendance min. 70%.Seminar paper.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 2 bloky pro kombinované studium.
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2024/SP3120