SP_BPd Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP_BP Bakalářská práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu SP_BPd je schopnost absolventa bakalářského studia zpracovat bakalářskou práci v rozsahu 30 stran, se zřetelem na strukturu práce, uvádění citací z odborné literatury a použití vybrané výzkumné metody.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student odevzdá vypracovanou bakalářskou práci.
Osnova
  • Individuální konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 207 stran. ISBN 8085931796. info
Výukové metody
Při přípravě bakalářské práce student zpracovává vybrané téma BP a konzultuje s vedoucím BP. Také provádí výzkum buď ve vybraném zařízení nebo spolupracuje s vybranými osobami, popř. zpracovává dotazník. Výsledky svého šetření i obsah teoretické části BP konzultuje s vedoucím práce. Vypracovanou BP předá vedoucímu práce.
Metody hodnocení
Odevzdání bakalářské práce, zápočet.
Informace učitele
Informace vždy upřesní vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/SP_BPd