SPk101 Neurologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk101/01: Pá 8. 10. 14:00–19:50 kancelář vyučujícího, P. Kachlík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí z neurologie pro potřeby pedagogických pracovníků.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen využívat získané vědomosti a informace při výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • 1.Obecná neurologie. 2.Anatomie nervového systému. 3.Neuron a reflexní činnost. 4.Motorický a senzitivní systém a jeho poruchy. 5.Periferní nervový a vegetativní autonomní systém. 6.Mozkové (hlavové) nervy. 7.Retikulární formace mozkového kmene. 8.Mozková kůra. 9.Funkční asymetrie mozkových hemisfér. 10. Symbolická funkce, fatické funkce. 11.Vědomí a spánek. 12. Speciální neurologie. 13. Dětská mozková obrna. 14. Llehké mozkové dysfunkce. 15. Epileptické syndromy. 16. Jiná záchvatová onemocnění, bolesti hlavy, dětské neurózy, úrazy CNS.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠLAPAL, Radomír. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. první. Brno: Paido, 2002. 35 s. Edice pedagogické literatury - 128.publikace. ISBN 80-7315-017-4. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 8085931176. info
  neurčeno
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-17-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. R.Šlapal: Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Predškolská výchova. 1996, LI 1996/97, č. 3, s. 23. ISSN 0032-7220. info
Výukové metody
Teoretická příprava doplněna dokumentárními filmy a přednáškami odborníka z praxe.
Metody hodnocení
Písemný test (40 otázek)-pro úspěšné absolvování je nutných 70 % správných odpovědí.
Informace učitele
Podrobné informace sdělí vyučující na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk101