SPk106 Patopsychologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 4. 8:00–13:50 učebna 1, Pá 30. 4. 14:00–19:50 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz vede posluchače k chápání etiologie a patogeneze duševních poruch a k popisu a klasifikaci psychických poruch v oblasti vědomí, kognitivních procesů, paměti a pozornosti, emotivity, inteligence, vůle, pudů, jednání, motivace a osobnosti. Akcentuje se psychologický, pedagogický a sociální pohled na danou problematiku.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude znát východiska a okolnosti interpretace psychopatologických jevů, zejména v sociálních souvislostech.
Osnova
  • 1. Úvod, vymezení, obsah předmětu 2. Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených 3. Etiologie duševních poruch a jejich klasifikace 4. Stres, vyhoření, únava 5. Frustrace, trauma, deprivace, krize 6. Poruchy vědomí 7. Poruchy vnímání 8. Poruchy pozornosti 9. Poruchy intelektu 10. Poruchy emocí 11. Poruchy myšlení 12. Poruchy pudů 13. Poruchy vůle a volního jednání 14. Poruchy paměti 15. Poruchy osobnosti
Literatura
    povinná literatura
  • PUGNEROVÁ, Michaela a Jana KVINTOVÁ. Přehled poruch psychického vývoje. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 293 stran. ISBN 9788024754529. info
  • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 338 stran. ISBN 9788024755168. info
  • ČEŠKOVÁ, Eva a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie : pro psychology a speciální pedagogy. Edited by Mojmír Svoboda. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 317 s. ISBN 9788026202165. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk106