SPk546 Poruchy autistického spektra

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk546/OS01: So 6. 3. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 9. 4. 8:00–13:50 učebna 51, Pá 14. 5. 8:00–13:50 učebna 60, Pá 21. 5. 8:00–13:50 učebna 57, B. Bazalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty vědomostmi o poruchách autistického spektra – terminologii, charakteristice postižení, diagnostice, možnostech podpory osob s PAS i jejich rodin, možnostech edukace včetně aktuální situace v oblasti edukace v praxi, možnostech zaměstnání a bydlení, existující odborné literatuře a dokumentech, situaci v oblasti výzkumu PAS a celkové současné situaci osob s PAS v České republice i v zahraničí.
Výstupy z učení
- Student umí charakterizovat PAS
- Zná postupy při diagnostice PAS
- Orientuje se v možnostech edukace dětí s PAS a zná aktuální situaci v praxi
- Má přehled o dostupné odborné literatuře a zná její obsah
- Umí rodičům i učitelům doporučit adekvátní literární i filmové zdroje
- Umí popsat způsoby práce s dětmi s PAS
- Je schopen v konkrétních případech navrhnout postup intervence
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • - Terminologie PAS
 • - Současné poznatky
 • - Charakteristika PAS
 • - Diagnostika PAS
 • - Rodiny dětí s PAS
 • - Neziskové organizace zacílené na PAS
 • - Výzkum v oblasti PAS
 • - Podpora dítěte s PAS
 • - Způsoby práce s dětmi s PAS
 • - Možnosti edukace
 • - Stav inkluze žáků s PAS
 • - Případové studie z praxe
 • - Rešerše literatury, filmů, reportáží a přednášek
Literatura
  povinná literatura
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, s. r. o., 2017. 207 s. ISBN 978-80-262-1195-2. info
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. 2., doplněné vydání. Praha: Portál, 2014. 211 stran. ISBN 9788026206866. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 249 s. ISBN 978-80-210-5781-4. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 453 s. ISBN 8073670917. info
Výukové metody
Aktivní účast ve výuce a plnění zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Hodnocení průběžné práce zadané vyučujícím, průběžný test a závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk546