SPkK20 Logopedie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sandra Szewczyková (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPkK20/01: So 10. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 16. 10. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 4. 12. 8:00–13:50 učebna 50, Pá 18. 12. 8:00–13:50 učebna 50, S. Szewczyková
Předpoklady
Intaktní komunikační schopnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je problematika studijního a vědního oboru logopedie, předmět seznamuje studentky a studenty s principy komunikace a průběhem ontogeneze dětské řeči a jazyka. V rámci předmětu budou představeny základní poznatky k jednotlivým formám narušené komunikační schopnosti.
Výstupy z učení
• orientace v současném pojetí oboru logopedie;
• přehled o řečovém, jazykovém a psychomotorickém vývoji dítěte;
• základní znalost jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Osnova
 • • Koncepce oboru logopedie. Mezioborová spolupráce. Historický vývoj logopedie.
 • • Systém poskytování logopedické intervence v ČR a související legislativa.
 • • Proces lidské komunikace charakteristika, význam.
 • • Verbální, nonverbální komunikace.
 • • Ontogeneze dětské řeči a jazyka.
 • • Psychologické a společenské faktory vývoje řeči a jazyka.
 • • Anatomie a fyziologie mluvních orgánů.
 • • Základní přehled jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Klasifikace vývojových forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Klasifikace získaných forem narušené komunikační schopnosti.
 • • Symptomatologie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy. In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie - interdisciplinární vědní obor. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004, s. 106 - 122. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998, 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník : [terminologický a výkladový]. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 1998, 192 s. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 1996, 93 s. ISBN 80-85931-41-9. info
Výukové metody
seminář, diskuze, studium odborné literatury
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem. K absolvování předmětu je třeba uspět ze 70 %.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPkK20