SPp544 Diagnostické domény žáků s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogického poradenství v etopedii a diagnostiky.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student umět aplikovat metody speciálněpedagogického hodnocení/diagnostiky poruch chování, vést diagnostické záznamy a diagnostický rozhovor.
Osnova
 • 1. Speciálněpedagogické poradenství
 • 2. Diagnostika pro intervenci
 • 3. Diagnostické nástroje
 • 4. Diagnostika funkčních/dysfunkčních oblastí a rizik na systémové úrovni.
 • 5. Diagnostika funkčních/dysfunkčních dovedností a komptencí a dispozičních rizik na individuální úrovni.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 220 s. ISBN 9788073675875. info
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • RECKNAGEL, Marion a Heike ROHMANN- VAN WÜLLEN. Jak komunikovat chytře : tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. Translated by Marie Voslářová. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 157 s. ISBN 9788024740225. info
Výukové metody
Semináře, diskuze, případová práce, nekontaktní výuka, samostudium.
Metody hodnocení
Případová práce - prezentace, seminární práce. 60:40
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.