SPp544 Diagnostické domény žáků s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Jůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogického poradenství v etopedii a diagnostiky.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student umět aplikovat metody speciálněpedagogického hodnocení/diagnostiky poruch chování, vést diagnostické záznamy a diagnostický rozhovor.
Osnova
 • 1. Speciálněpedagogické poradenství
 • 2. Diagnostika pro intervenci
 • 3. Diagnostické nástroje
 • 4. Diagnostika funkčních/dysfunkčních oblastí a rizik na systémové úrovni.
 • 5. Diagnostika funkčních/dysfunkčních dovedností a komptencí a dispozičních rizik na individuální úrovni.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 220 s. ISBN 9788073675875. info
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • RECKNAGEL, Marion a Heike ROHMANN- VAN WÜLLEN. Jak komunikovat chytře : tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. Translated by Marie Voslářová. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 157 s. ISBN 9788024740225. URL info
Výukové metody
Semináře, diskuze, případová práce, nekontaktní výuka, samostudium.
Metody hodnocení
Případová práce - prezentace, seminární práce. 60:40
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SPp544