SPpK90 Reflektivní seminář k logopedické praxi III

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPpK90/01: Po 28. 3. 8:00–11:50 učebna 60, I. Bytešníková, L. Vrbecká Doležalová
Předpoklady
NOW ( SPpK87 Logopedická praxe III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení zkušeností s používanými intervenčními postupy. Studentky a studenti si rozšíří profesní kompetence, reflektovány budou zkušenosti ze speciálněpedagogického terénu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna:
• aplikovat poznatky o terapeutických přístupech do speciálněpedagogické logopedické praxe;
• rozumět terminologii z oblasti speciálněpedagogické logopedické intervence;
• uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Intervenční přístupy k žákům/klientům s NKS.
 • • Speciálněpedagogická logopedická podpora.
 • • Pomůcky ve speciálněpedagogické praxi.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. 2011. info
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury. 93 s. ISBN 8085931737. 1999. info
  neurčeno
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada. 121 s. ISBN 9788024728636. 2009. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm. 300 s. ISBN 8072043307. 2004. info
Výukové metody
seminář, diskuze, zpracování průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SPpK90