SV4BP_MPPA Metodika plánování přírodovědných aktivit

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. + bloková výuka. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studenti na základě předávaných zkušeností a informací studují konkrétní přírodovědná témata, která si v úvodních hodinách zvolili a postupně rozpracovávají do podrobností / obsahových, tématických, organizačních i technických/ vlastní projektovou aktivitu. Projekt každý student na konci semestru veřejně obhajuje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti získají způsobilost plánovat a vést aktivní přírodovědné činnosti dětí a mládeže, jsou schopni vypracovat projekt přispívající k formování pozitivních postojů mládeže k okolnímu světu.
Jsou probírána obecná pedagogická témata dotýkající se přírodovědy. Posluchači jsou seznámeni s typovými úlohami, vzorovými projekty, výstavami a aktivitami. Na závěr navrhují vlastní projekt podle předložené metodiky.
Osnova
 • 1.Význam přírodovědných aktivit pro rozvoj osobnosti 2.Ukázkové aktivity, náměty pro studentské projekty 3. Teoretická východiska, aktuálnost. Formální zajištění a vypracování dokumentace projektu Příprava aktivity, přírodovědné pracoviště 4. Vyzkoušené přístupy, praxe, ankety, výzkumy. 5. Metody pro aktivní přírodovědné zkoumání. Pozorování, odhady, "správné" odpovědi, kritické myšlení. 6. Soutěže, kvízy 7. Příprava aktivizačního projektu. Stanovení cíle. 8. Projekt jako specifický typ skupinového úkolu. 9. Kooperativní dovednosti 10. Formy uspořádání práce 11. Řízení projektu. Vybrané problémy při řízení 12. Utváření skupin. Role ve skupině. 13. Hodnocení činnosti. Metody a techniky hodnocení. 14. Prezentace, media. 15. Spolupráce s komunitou, motivace, odpovědnost, edukativní přínos
Literatura
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • http://www.uiv.cz/http://www.ceskaskola.cz/http://ceses.cuni.cz/downloads/publikace/hdr2003_cz.pdf
 • SMUTNÝ, Petr a Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 s. Svět environmmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4586-6. info
 • MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 9788087029138. info
 • DROZD, Zdeněk a Jitka BROCKMEYEROVÁ. Pokusy z volné ruky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 148 s. ISBN 80-7196-268-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Růžena. Co by měl žák základní školy umět z fyzika, chemie a přírodopisu :návrh evaluačních kritérií přírodovědného vzdělávání na základní škole. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 87 s. ISBN 80-7196-110-8. info
 • POL, Milan. Zásady rozvoje a řízení projektů. In Sborník studijních textů pro kvalifikační školení ředitelů škol okresu Hodonín. 1. vyd. Brno: Educa, 1997. s. 11-15. info
 • HOLT, John. Jak se děti učí. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1995. 173 s. ISBN 80-901662-7-X. info
 • HOLT, John Caldwell. Proč děti neprospívají. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 156 s. ISBN 80-901662-4-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PedF:SV4BP_MPPA!
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
seminář, během semestru jsou vyžadovány průběžné úkoly Požadavky na ukončení předmětu: Veřejná obhajoba vlastního projektu. Aktivní spoluúčast na hodnoceních prezentací ostatních.
Informace učitele
http://ceses.cuni.cz/downloads/publikace/hdr2003_cz.pdf
http://www.uiv.cz/ http://www.ceskaskola.cz/ http://ceses.cuni.cz/downloads/publikace/hdr2003_cz.pdf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je povinnou součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4BP_MPPA