SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslava Dočkalová (cvičící)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viola Pirová (cvičící)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 11:10–12:50 učebna 50 a každé sudé pondělí 11:10–12:50 učebna 50
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SZ7BP_sPDV/01: každou sudou středu 8:25–10:05 učebna 42, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/02: každou lichou středu 8:25–10:05 učebna 42, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/03: každou sudou středu 10:15–11:55 učebna 6, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/04: každou lichou středu 10:15–11:55 učebna 6, T. Kohoutek
SZ7BP_sPDV/05: každou sudou středu 16:40–18:20 učebna 39, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/06: každou lichou středu 16:40–18:20 učebna 39, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/07: každé sudé pondělí 16:40–18:20 učebna 34, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/08: každé liché pondělí 16:40–18:20 učebna 34, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/09: každé sudé úterý 16:40–18:20 učebna 38, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/10: každé liché úterý 16:40–18:20 učebna 38, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/11: každou sudou středu 18:30–20:10 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/12: každou lichou středu 18:30–20:10 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/13: každé sudé pondělí 18:30–20:10 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/14: každé liché pondělí 18:30–20:10 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/15: každé sudé pondělí 14:50–16:30 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/16: každé liché pondělí 14:50–16:30 učebna 34, T. Škubalová
SZ7BP_sPDV/17: každé sudé pondělí 18:30–20:10 učebna 39, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/18: každé liché pondělí 18:30–20:10 učebna 39, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/19: každou sudou středu 18:30–20:10 učebna 33, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/20: každou lichou středu 18:30–20:10 učebna 33, V. Pirová
SZ7BP_sPDV/21: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/22: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 34, J. Lukas
SZ7BP_sPDV/23: každé sudé pondělí 9:20–11:00 učebna 24, M. Dočkalová
SZ7BP_sPDV/24: každé liché pondělí 9:20–11:00 učebna 24, M. Dočkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit znalosti z přednášek psychologie duševního vývoje v následujících oblastech: 1. Obecné zákony dynamiky vývojových změn 2. Periodizace vývoje 3. Vývojové změny psychiky v raném dětství 4. Charakteristika duševních projevů předškolního období 5. Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a dospívání 6. Vnějších vlivy a jejich dopad v období dětství a dospívání 7. Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky v dětství a dospívání 8. Dopad obvyklých stylů výchovy 9. Principy optimalizace výchovného působení v dětství 10. Úroveň kognitivních procesů a socializace v průběhu dospívání. Studenti se naučí pracovat s odbornou literaturou, orientovat se v probírané problematice, prakticky si procvičí teoretické znalosti nabyté na přednáškách a budou schopni porozumět základním zákonitostem psychického vývoje. Studující budou schopni: - provádět samostatná pozorování;
- konfrontovat výsledky vlastních pozorování s poznatky z odborné literatury;
- analyzovat situace vzhledem k věkovým zvláštnostem jejich aktérů;
- aplikovat poznatky o vývoji jednotlivých psychických funkcí na úrovni jejich interakce v konkrétní situaci.
Osnova
 • Konkrétní časový rozvrh řešených témat závisí na obsahu záznamů, orientačně
 • 1. týden: zadání úkolů, seznámení s východisky
 • 2.-3. týden: specifikace formy práce, týmů
 • 4.-5. týden: rané fáze vývoje (do předškolního věku), hra, kresba
 • 6.-7. týden: školní věk I
 • 8.-9. týden: školní věk II
 • 10.-11 týden: adolescence
 • 12.-13. týden: dospělost, zralý věk
Literatura
  povinná literatura
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 531 s. ISBN 978-80-246-2153-1. info
  neurčeno
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 387 s. ISBN 8072033808. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2., upr. Praha: Portál, 2003. 141 s. ISBN 8071787477. info
 • LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835. info
 • Exploring developmental psychologyunderstanding theory and methods. Edited by Margaret Harris. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. xiv, 345 p. ISBN 9781412903356. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006. vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Edited by Eva Vyskočilová. Vyd. 4., V nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2001. 143 s. ISBN 807178608X. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press, 2013. xx, 624. ISBN 9780199958474. info
Výukové metody
Praktické procvičování teoretických poznatků - zpracování mikroprojektu - výzkumné sondy na sondy na zvolené téma, ve skupinách, skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Požadavky: aktivní účast na seminářích, vypracování seminárního úkolu - výzkumné sondy na zvolené téma (cca 8 - 10s)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/SZ7BP_sPDV

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:26, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému