SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kročáková (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 9. 16:40–18:20 učebna 50, Pá 30. 10. 14:50–16:30 učebna 50, Pá 4. 12. 18:30–20:10 učebna 50, Pá 18. 12. 16:40–18:20 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: na nové vyšší rovině rozšířit svou teoretickou základnu;
aplikovat poznatky pedagogické psychologie do učitelské praxe;
porozumět základním poznatkům a termínům pedagogické psychologie;
adekvátně používat ve své práci základní metody pedagogické psychologie;
naučit se poznávat a identifikovat učební a styly i strategie žáků;
poznávat a vysvětlovat příčiny školní neúpěšnosti žáků.
Osnova
 • 1. Předmět a vývoj pedagogické psychologie.
 • 2. Pedagogická psychologie v systému věd.
 • 3. Metodologie a metody pedagogické psychologie.
 • 4. Vztah učení, vývoje a výchovy.
 • 5. Osobnost současného žáka.
 • 6. Problémový žák.
 • 7. Psychologie učení.
 • 8. Psychologie kreativity.
 • 9. Psychologie vyučování.
 • 10. Učební styly a strategie.
 • 11. Školní úspěch a neúspěch.
 • 12. Psychohygiena edukace.
 • 13. Psychologie osobnosti učitele.
 • 14. Psychologie výchovy.
 • 15. Rodina, škola a vývoj.
 • 16. Patopsychologie edukace.
 • 17. Psychosociální klima školy.
 • 18. Perspektivy pedagogické psychologie.
Literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 9788073672737. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie [Kohoutek, 1996]. Brno: Cerm, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-X. info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. 2. vyd. Brno: Paido, 1997. 60 s. paido. ISBN 80-85931-46-X. info
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, domácí příprava, četba
Metody hodnocení
písemné testy (60% minimum)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:28, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému