SZ7MP_SP3P Speciální pedagogika 3 - Základy edukace jedinců s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Segeťová (přednášející)
Mgr. Kateřina Štrausová, DiS. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Studenti následného magisterského studia studijních programů pedagogické fakulty mimo speciální/sociální pedagogiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 168 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem inkluzivních přístupů k edukaci jedinců v riziku poruch chování a s poruchami chování. Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni rozpoznat rizika/problémy/poruchy chování u dětí. Studenti se naučí základní strategie pro předcházení problémů v chování při výuce.
Osnova
 • OSNOVA: Porucha chování jako dynamický fenomén.
 • Definice poruchy chování pro školskou praxi - inkluzivní kontext přístupu. Nálepkování jako riziko
 • Cyklický proces školního neúspěchu a problémů v chování;
 • Vyrovnávací příležitosti pro zvládání problémového chování žáků – systém školy
 • Intervence a podpora dítěte v riziku/s problémy v chování - monitorování chování, základy diagnostiky, základy intervence – individuální rovina
 • Portfolio jako nástroj spolupráce školy a rodiny
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
  neurčeno
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
Výukové metody
Přednáška. Samostudium. Průběžné úkoly.
Metody hodnocení
Písemná zkouška formou testu; průběžné vypracování 3.úkolů - z toho 2 povinné - zadaných ve studijních materiálech předmětu. Hodnocení v poměru cca 80%:20%. Zkouška 20 bodů, úkol 6 bodů. U zkoušky se hodnotí správnost odpovědi. U úkolů se hodnotí a) správný/inkluzivní přístup k problematice; b) originalita; d) využitelnost pro praxi; d) provedení.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Pro splnění předmětu je potřeba: - docházka na přednášky; - průběžně sledovat požadavky ve studijních materiálech; V případě nejasností kontaktujte vyučující. Omluvenky vkládejte do isu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2018 14:19, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému