VV8MP_SDU1 Seminář k dějinám umění 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student má přehled o vývoji umění od pravěku po současnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student rozumí úloze a základním metodám oboru dějiny umění a dalších oborů (umělecká kritika) a je schopen je vysvětlit. Student rozumí významu a specifikům výuky dějin umění ve výtvarné výchově a je schopen je vysvětlit. Student je schopen vhodně didakticky transformovat poznatky dějin umění a dalších oborů pro potřeby konkrétní výukové praxe. Student se orientuje v hlavních pojmech a ikonografických tematech dějin umění.
Osnova
 • 1.Podstata a cíle dějin umění a dalších oborů zabývajících se uměním. 2.Základní metody dějin umění. 3.Základní pojmy dějin umění a jejich reflexe v historii a současnosti. 4.Uměleckohistorický popis jako součást práce historika umění. 5.Postavení a úloha dějin umění ve výtvarné výchově. 6.Didaktická transformace poznatků dějin umění pro potřeby pedagogické praxe ve výtvarné výchově.
Literatura
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 9788072099528. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 216 s. ISBN 80-210-1452-0. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s. ISBN 9788021042476. info
 • GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme? Praha: NLN, 2014. 323 s. info
 • FRANTA, Jiří a Ondřej HORÁK. Proč obrazy nepotřebují názvy? Praha. : Labyrint, 2014. 100 s. info
 • HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Translated by Allan Plzák, Illustrated by Hanna Maderová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1991. 517 s. ISBN 8020402055. info
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 2146 s. ISBN 8020702466. info
Výukové metody
Teoretická příprava, skupinová práce, diskuze, návrh a tvorba komiksů zprostředkujících dějiny umění žákovské cílové skupině, formulace návrhů výuky.
Metody hodnocení
Odevzdání kompletního realizačního plánu vyučovací jednotky a jeho realizace v dohodnutém termínu. Prezentace jednotlivých kroků tvorby didaktického komiksu (obsah, struktura, forma, výsledné zpracování).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/VV8MP_SDU1