VVb021 Zprostředkování umění

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studující se seznamují se základy zprostředkování umění a s metodami aktivizující práce v galerii. Jsou informováni o základech historie práce muzeí a galerií i o současném poslání a typologii galerií. Jsou připravováni na aktivní práci s mládeží před výtvarným dílem. Sami aktivně vedou program pro veřejnost v prostoru výstavy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vytvořit a uskutečnit galerijní animaci před výtvarnými díly. Student bude schopen vyhodnotit výstavní prostor a následně s ním pracovat v rovině edukace různých cílových skupin. Bude schopen aplikovat poznatky z didaktiky galerijní pedagogiky do praxe. Student dokáže aplikovat teoretické znalosti o základech práce galerií a muzeí umění do výuky výtvarné výchovy.
Osnova
 • historie a současnost muzeí umění a galerií
 • galerijní animace, osobnost animátora a lektora
 • mluvený projev v galerii a tvorba písemných interaktivních mateirálů
 • práce pro veřejnost v zahraničních a českých galeriích
 • principy týmové práce v muzeu a galerii
 • propagace výstavy, informační materiály pro návštěvníky
Literatura
  povinná literatura
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 259 s. ISBN 8072032526. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
  doporučená literatura
 • FULKOVÁ, Marie. Galerijní a muzejní edukace : vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2012 a 2013. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2013. 351 s. ISBN 97880710112709. info
 • HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • FERENCOVÁ, Yvona. Brána muzea otevřená : Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: JUKO ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, 2002. s. 196 - 203, 583 s. ISBN 80-86213-28-5. info
Výukové metody
- aktivní návštěvy výstav i doprovodných galerijních programů
- studijní účast na programu pro veřejnost v galerii
- teoretická příprava
- skupinový projekt
Metody hodnocení
- vytvoření základního textového materiálu k výstavě pro určenou kategorii návštěvníků
- realizace základního galerijního programu – animace na výstavě
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je realizován až od podzimního semestru 2021.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb021