VVm011 Seminář k dějinám umění 3

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se současnými a nedávnými uměleckými tendencemi, především s těmi, které se dotýkají obecnějších společenských témat. Kurz tak doplňuje a rozvíjí základní přehled umění dané doby, současně otevírá otázky významné i z hlediska výchovy a vzdělávání.
Výstupy z učení
Studenti porozumí vybraným tématům současného umění a jsou schopni je vysvětlit.
Studenti interpretují vybraná díla.
Student je schopen vhodně didakticky transformovat poznatky dějin umění a dalších oborů pro potřeby konkrétní výukové praxe.
Osnova
 • Umění a politika (autonomie a politická aktivace umění, umění a feminismus, sexuální identita, protiválečné hnutí, anti-globalizační hnutí,…).
 • Exotismus, kolonialismus a postkolonialismus v umění (modernistické recepce, kulturní dominance, umění východu a západu).
 • Umění a problematika životního prostředí (zelenání umění od 60. let, land art, bio art, eco art).
 • Participativní a kolaborativní aspekty v současném umění (umění spolupráce, edukační obrat,…).
 • Digitální společnost a umění (od nového nástroje k uživatelským strategiím, net art, postinternet…).
 • Minulé a budoucí (historiografický obrat, archivní impulz).
Literatura
 • Art and politics :a small history of art for social change since 1945. Edited by Claudia Mesch. 1 online r. ISBN 9781848851108. info
 • A companion to digital art. Edited by Christiane Paul. First published. Hoboken: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 608. ISBN 9781118475201. info
 • DEMOS, T. J. Decolonizing nature : contemporary art and the politics of ecology. Berlin: Sternberg press, 2016. 296 stran. ISBN 9783956790942. info
 • FOWKES, Maja. The Green Bloc. Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism. Central European University, 2015. info
 • FOWKES, Maja. The Green Bloc. Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism. Central European University, 2015. info
 • FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková - Jana Hlávko. Druhé, rozšířené vydán. V Praze: Slovart, 2015. 816 stran. ISBN 9788073919757. info
 • Někdy v sukni : umění 90. let. Edited by Pavlína Morganová. Vyd. 1. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2014. 302 s. ISBN 9788070109953. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost. tranzit.cz, Vysoké učení technické v Brně, 2013. 128 s. ISBN 978-80-214-4794-3. info
 • České umění 1980-2010 : texty a dokumenty. Edited by Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Terezie Nekvindová - Dagmar. Vydání první. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 stran. ISBN 9788087108277. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
 • PAUL, Christiane. Digital art. Rev. and expanded ed. London: Thames & Hudson, 2008. 256 s. ISBN 9780500203989. info
 • Land and environmental art. Edited by Brian Wallis - Jeffrey Kastner. New York: Phaidon Press, 2005. 304 p. ISBN 0714835145. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Srovnávací studie. Vyd. 1. Praha: Fra, 2005. 179 s. ISBN 808660327X. info
 • GABLIK, Suzi. Selhala moderna? Translated by S. M. Blumfeld. Vyd. 1. V Olomouci: Votobia, 1995. 157 s. ISBN 8085885204. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuze, domácí práce
Metody hodnocení
Písemný test (5 otázek hodnocených 25 body, k úspěšnému splnění 15 bodů). Rozbor zadaného tématu a jeho prezentace ve výuce (individuální a skupinová práce).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/VVm011