VVm013 Didaktika 3 - Školní kurikula a výtvarné dílny

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm013/01: St 17:00–18:50 učebna 18A, H. Stehlíková Babyrádová
Předpoklady
Absolvování první a druhé didaktiky, základní znalosti v oblasti pedagogiky výtvarné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: V rámci předmětu budou probírána témata - modely učebních plánů výuky výtvarné výchovy na základních školách – mezioborové přesahy učiva výtvarné výchovy, proporce tradičních výtvarných disciplín a disciplín využívajících nová média.

Cílem semináře je seznámit se s koncepcí učebních plánů a programů pro různé typy škol (základní, střední a odborné školy) a s pravidly přípravy výtvarné dílny.
Výstupy z učení
projekt půlročního výukového plánu nebo desetidenní výtvarné dílny
Osnova
 • Etické aspekty výtvarného projevu.
 • Návaznost učebních programů na aktuální tendence ve výtvarném umění.
 • Inspirace výtvarné výchovy literaturou, hudbou, divadlem.
 • Studenti budou také obeznámeni s principy vedení výtvarné dílny.
Literatura
 • VEJRYCHOVÁ, Radka, Barbora SVÁTKOVÁ, Lenka REMSOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Martina KUROWSKI a Jan BUCHTA. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 113 s. ISBN 978-80-210-6653-3. URL info
 • Z poznámkových bloků dizertačních prací… Veřejný diskurz výtvarného umění, aneb aktuálně k výtvarnému umění a k výtvarné výchově. Stehlíková Babyrádová, Hana - Horáček, Radek (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 134 s. ISBN 978-80-210-6133-0. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
 • SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 303 s. ISBN 8072901303. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1. info
Výukové metody
seminář, diskuse
Metody hodnocení
Student (studentka) vypracuje buď návrh půlročního učebního plánu, nebo návrh programu desetidenní výtvarné dílny pro vybranou cílovou skupinu, dále vypracuje text k vybrané státnicové otázce z didaktiky výtvarné výchovy. Text seminární práce bude mít rozsah 5 normostran, bude doplněn 30 fotografiemi. Výstup kontroluje vyučující v osobním kontaktu se studentem. Obsahově bude práce zaměřena na aktuální stav kurikulárních dokumentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVm013