VZpB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 učebna 27
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VZpB21/01: Út 10:00–10:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
VZpB21/02: Čt 15:00–15:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Předpoklady
VZpB11 Biologie člověka a základy zdravovědy 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
K cílům předmětu patří získání základních poznatků o stavbě a funkci orgánových soustav. Předmět přináší syntetické informace z oblasti medicínských oborů upravené pro potřeby posluchačů pedagogické fakulty. Tyto poznatky jsou skloubeny se zásadami dobré pedagogické praxe, s důrazem na samostatné a zodpovědné rozhodování pedagoga v případě ohrožení zdraví či života dítěte. Důraz je kladen na holistické pojetí zdraví a včasné rozpoznání jeho poruch a preventivní opatření.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen: popsat a vysvětlit morfologii a fyziologii lidského těla (soustavy kosterní, opěrné a pohybové, kardiovaskulární, pulmonální a gastrointestinální), se zaměřením na anatomii a fyziologii dítěte
pozná nejčastější poruchy ve struktuře a funkci regulačních soustav a chápe důsledky těchto poruch pro výkonnost lidského jedince, zejména v dětském věku
získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci a při výchově dětí
chápe specifické potřeby dětského organismu.
Osnova
 • 1. Pohybová soustava (kostra – tvar kostí, vnitřní stavba kostí, růst a vývoj kostí, spojení kostí, popis kostry; svalstvo – funkce svalové soustavy, stavba kosterního svalu, inervace, kontrakce, růst a vývoj svalstva, svalové skupiny; vybrané odchylky ve tvaru a funkci pohybového ústrojí)
 • 2. Krev a krevní oběh (vnitřní prostředí organismu, složení krve – krevní plazma, krevní elementy, vlastnosti krve - funkce krve, srážení krve, sedimentace, krevní skupiny, význam krve při obraně organismu proti nákazám, imunita, očkování, alergie; krevní oběh – malý a velký krevní oběh, stavba srdce, fetální oběh, výživa srdce, činnost srdce, tepová frekvence, objemy srdeční, cévy, fyziologie krevního oběhu, tkáňový mok, míza, slezina; vybrané choroby krve a krevního oběhu)
 • 3. Dýchací soustava (stavba a činnost dýchací soustavy, horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce, dýchací pohyby, dýchání a přenos dýchacích plynů, vývojové zvláštnosti dýchacího ústrojí; vybrané poruchy dýchacího ustrojí)
 • 4. Trávící soustava (anatomie a fyziologie trávící soustavy – stavba stěny TS, stavba a funkce orgánů TS, trávení cukrů, tuků, bílkovin
 • 5. Přeměna látek a energií – metabolismus, přeměna energií, bazální metabolismus, výživa; vybrané poruchy výživy a trávící soustavy)
 • 6. Vylučovací soustava (anatomie a fyziologie vylučovací soustavy; vybrané poruchy stavby a funkce vylučovací soustavy)
 • 7. Pohlavní soustava (anatomie a funkce pohlavní soustavy, vývoj pohlavních žláz, mužské pohlavní orgány, ženské pohlavní orgány, menstruační a ovulační cyklus, vybrané poruchy ve stavbě a funkci pohlavní soustavy)
 • 8. Endokrinní soustava (funkce žláz s vnitřní sekrecí, přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormonální regulace; vybrané poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí)
 • 9. Smyslová soustava (funkce smyslové soustavy, receptory, kožní soustava – stavba a funkce, regulace tělesné teploty, vybrané kožní choroby; zrakové ústrojí, vybrané choroby zraku; sluchové ústrojí – vybrané poruchy sluchu, rovnovážné ústrojí, proprioreceptory)
 • 10. a 11. Nervová soustava (stavba a činnost jednotlivých částí nervového systému, centrální nervová soustava, obvodové nervy, fyziologie nervového systému, rytmy, lateralita, vybrané choroby nervové soustavy)
 • 12. Infekční choroby (základní pojmy, základy mikrobiologie, přehled nejčastějších infekčních chorob – kapénkové infekce, alimentární nákazy, paraziti)
 • Obsah cvičení: 1. Kosterní soustava – modely kostí, kostra.
 • 2. Lebka novorozence, dospělého – ženy/muže, určení stáří dle lebky, pohlavní rozdíly. Kraniometrie.
 • 3. Pánevní pletenec, pohlavní rozdíly. Pelvimetrie.
 • 4. Páteř člověka v průběhu jeho ontogeneze. Vyšetření páteře.
 • 5. Jednoduchá vyšetření zdatnosti funkce srdce a krevního oběhu. Minutový srdeční objem. Tepová frekvence, hodnoty krevního tlaku.
 • 6. Dýchací pohyby - rozdíly typu dýchání u dětí, mužů, žen. Dechová frekvence klidová a po zatížení. Minutový dechový objem. Inspirační a expirační apnoe. Stangeho zkouška.
 • 7. Příklady trávících procesů – slinná a pankreatická amyláza, průkaz aktivity enzymů.
 • 8. Osmotický a onkotický tlak a jeho význam v lidském organizmu, příčiny hypertenze, příčiny aterosklerózy.
 • 9. Menstruační a ovulační cyklus – antikoncepční metody, jejich princip.
 • 10. Vyšetření - chuti, zraku, sluchu.
 • 11. Nervové reflexy. Testy na lateralitu.
 • 12. Anatomické muzeum – repetitorium.
Literatura
  povinná literatura
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2782
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2782
 • MACHOVÁ, Jitka. Biologie člověka pro učitele. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 269 stran. ISBN 9788024633572. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995. 429 s. ISBN 8090166709. info
  doporučená literatura
 • Biologie pro psychology a pedagogy. Edited by Jan Šmarda. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 420 s. ISBN 8071789240. info
 • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie I pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 3., dopl. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 112 s. ISBN 8073330210. info
 • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie 2 : pro 3. ročník středních zdravotnických škol. 3. dopl. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 240 s. ISBN 8073330237. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek doplněné ilustrativními videozáznamy a odbornými videoprogramy.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace zadaných seminárních úkolů, aktivní účast v praktickém cvičení, závěrečná ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB21