VZpB33 Reprodukční zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Předpoklady
VZpB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oblasti reprodukčního zdraví a přiblížit jim význam a úroveň výuky reprodukčního zdraví na základních školách.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
chápe a vysvětlí významu reprodukčního zdraví v celkovém konceptu holisticky pojímaného zdraví
chápe význam reprodukční zdraví a jeho ochrany
poznatky aplikuje do svého života
diskutuje a argumentuje o klíčových a eticky problematických otázkách reprodukčního zdraví např. interrupce
vysvětlí a popíše anatomii a fyziologii reprodukčních orgánů
definuje sexuální dysfunkce a deviace a jejich projevy a etiologii, definuje sexuální orientaci a sexuální identifikaci
vyjmenuje pohlavně přenosné nemoci, jejich příznaky, způsoby přenosu a léčbu
zhodnotí význam plánovaného rodičovství, vyjmenuje možnosti antikoncepce, popíše jejich účinky, argumentuje pro a proti užívání antikoncepce
zhodnotí dostupnost materiálů k výuce reprodukčního zdraví a úroveň výuky na ZŠ
orientuje se ve Standardu sexuální výchovy v Evropě a v matici sexuální výchovy.
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Sexuologie, vymezení pojmu, historie oboru
 • 2. Sexualita v jednotlivých obdobích života
 • 3. Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů
 • 4. Sexuální dysfunkce, sexuální deviace
 • 5. Sexuální orientace. Sexuální identifikace
 • 6. Reprodukční zdraví a jeho ochrana
 • 7. Prevence rakoviny děložního čípku a rakoviny varlat
 • 8.Pohlavně přenosné nemoci, problematika AIDS
 • 9. Gravidita, iterrupce
 • 10. Plánované rodičovství. Antikoncepce
 • 11. Asistovaná reprodukce, dárcovství vajíček
 • 12. Sexuální výchova x výchova k reprodukčnímu zdraví
 • Obsah cvičení:
 • 1. - 12. Studenti provedou sondu na vybrané základní škole u žáků devátého ročníku o znalostech v oblasti reprodukčního zdraví. Studenti provedou analýzu dostupných učebnic a zdrojů, které se využívají k výuce reprodukčního zdraví. Studenti provedou analýzu o programech z oblasti reprodukčního zdraví, které jsou nabízeny ZŠ v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • www.planovanirodiny.cz
 • http://www.prevencehiv.cz/
 • Standardy pro sexuální výchovu v Evropě (2017)
 • http://www.szu.cz/tema/prevence/hiv-aids
 • https://planovanirodiny.cz/storage/Standardy_pro_sexualni_vychovu_v_Evrope.pdf
 • Edukační materiály - projekt InTime
 • ŠULOVÁ, Lenka, Tomáš FAIT a Petr WEISS. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. 439 stran. ISBN 9788073452384. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Jana HAMANOVÁ. Reprodukční zdraví v dospívání. Vyd. 1. Praha: H & H, 2002. 197 s. ISBN 8086022943. info
  neurčeno
 • http://www.szu.cz/tema/prevence/sexualne-prenosne-nemoci
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a cvičení. Student vypracuje seminární práci na vybrané téma, prezentuje ji a diskutuje s ostatními studenty; samostatně se seznámí s edukačními materiály projektu InTime.
Metody hodnocení
Písemná znalostní zkouška a prezentování seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.