VZpB61 Ochrana člověka za mimořádných událostí

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sulková, DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 3. 8:00–13:50 učebna 27, Pá 9. 4. 8:00–13:50 učebna 21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s jednotlivými mimořádnými událostmi, naučit studenty jednat v případě jakékoliv mimořádné situace, vědět, na kterou složku IZS se obrátit v případě nouze. Seznámení studentů s protipožární prevencí a poskytnutím adekvátní první pomoci. Dílčím cílem je také seznámení studentů s ochranou žáků a laické veřejnosti při evakuaci osob (evakuační zavazadlo, únikové východy v budovách, organizace evakuace osob) a ochraně majetku. V neposlední řadě je student připraven také na některé typy mimořádných událostí, které mohou nastat na základní škole.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: - identifikovat mimořádnou situaci, rozumět jejímu nebezpečí a různým dalším jejím aspektům; - bude schopen ochránit sebe, případně svěřené osoby (děti), resp. udělat pro ochranu vše, co je v jeho možnostech; - bude znát základní principy první pomoci a laické krizové intervence;
Osnova
 • Obsah přednášek: 1. Pojem "mimořádná situace", klasifikace mimořádných situací. 2. Chování v případě mimořádné události, tísňová volání. 3. Integrovaný záchranný systém, struktura IZS 4. Principy první pomoci při hromadném zasažení obyvatel při mimořádné události 5. Specifika ochrany člověka při mimořádné události vzhledem k jejímu druhu 6. Požární prevence.
Literatura
  povinná literatura
 • https://www.hzscr.cz/
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2946
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/enrol/instances.php?id=2814
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Ivo a Radim VIČAR. Právo bezpečnosti a ochrany člověka. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 104 s. ISBN 978-80-210-6004-3. info
 • MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. 2003. ISBN 80-86640-08-6. URL info
 • HORSKÁ, Viola, Dušan SLÁVIK a Eva MARÁDOVÁ. Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc : text pro občanskou a rodinnou výchovu. První vydání. Praha: Fortuna, 2002. 39 stran. ISBN 8071688290. info
Výukové metody
Přednášky doplněné ilustrativními videozáznamy a odbornými videoprogramy, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný znalostní test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB61