VZpVP4 Primární prevence rizikového chování ve školách

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpVP4/01: Pá 6. 3. 9:00–14:50 učebna 27, Pá 20. 3. 9:00–14:50 učebna 27, Pá 3. 4. 9:00–14:50 učebna 65, Pá 17. 4. 9:00–14:50 učebna 65, D. Dlouhá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické, ale převážně praktické informace k prevenci a řešení rizikového chování ve třídě.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: • má znalosti týkající se rizikového chování; • má znalosti týkající se psychodynamiky třídního kolektivu; • je schopný realizovat základní techniky pro práci se třídou; • je schopný rozpoznat a řešit šikanu na úrovni školy.
Osnova
 • 1. Rizikové chování a primární prevence ve škole. 2. Třídní kolektiv a jeho psychodynamika. 3. Šikana jako rizikové chování. 4. Možnosti mapování šikany v třídním kolektivu. 5. Hra jako součást diagnostiky. 6. Sebezkušenostní část – techniky zaměřené na spolupráci v třídním kolektivu. 7. Sebezkušenostní část – techniky zaměřené na komunikaci v třídním kolektivu. 8. Sebezkušenostní část – techniky zaměřené na důvěru v třídním kolektivu. 9. Techniky využívané při primární prevenci u jiných typů rizikového chování. 10. Spolupráce s dalšími subjekty při řešení rizikového chování ve škole.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.
 • CIKLOVÁ, K. Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu: rádce školního metodika prevence. Ostrava: EconomPress, 2016.
 • ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010.
  doporučená literatura
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada, 2011.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Praha: Grada, 2007,
 • GILLERNOVÁ, I. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012
 • BRAUN, R., MARKOVÁ, D. a NOVÁČKOVÁ, J. Praktikum školní psychologie. Praha: Portál, 2014.
 • DITRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinočany: HaH, 1993.
 • MERTIN, V. Metody a postupy poznávání žáka. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
 • MAŠÁT, V. Vybrané potupy sociální práce se skupinou. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012.
Výukové metody
Aktivní účast v seminářích. Samostatná práce na seminárním úkolu, prezentace seminárního úkolu.
Metody hodnocení
Podmínkou k ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích (nejméně 80% účast), vypracování a prezentování seminárního úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/VZpVP4