YPPk03 Sebezkušenostní učení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPPk03/01: Pá 9. 10. 12:00–13:50 učebna 42, Pá 27. 11. 15:00–16:50 učebna 42, Pá 18. 12. 12:00–13:50 učebna 39, Pá 15. 1. 14:00–15:50 učebna 38, Z. Syslová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přinést podněty pro osobnostní a profesní rozvoj, seznámit s konceptem skupinové reflexe a sdílení a základy mentoringu. Předmět rozvíjí především sebe/reflektivní dovednosti učitele potřebné ke zkvalitňování profesních dovedností. Je postaven na práci s evaluačním nástrojem Rámec profesních dovedností učitele mateřské školy a portfoliem studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit potřebu sebereflexe v práci učitele mateřské školy; - popsat proces sebereflexe; - charakterizovat profesní dovednosti učitele mateřské školy; - prezentovat vlastní profesní rozvoj;
Osnova
  • 1. Bezpečné prostředí. 2. Osobnostní rozvoj - kdo jsem. 3. Profesní rozvoj - kdo je ideální učitel? 4. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy - evaluační nástroj. 5. Profesní portfolio. 6. Reflektivní techniky. 7. Akční výzkum. 8. Proces sebe/reflexe. 9. Formulace cílů rozvoje. 10. Mentoring - kolegiální podpora. 11. - 12. Prezentace profesních dovedností.
Literatura
    doporučená literatura
  • SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
  • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
  • KŘÍŽ, Petr. Kdo jsem, jaký jsem : aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 132 s. ISBN 8023946692. info
Výukové metody
diskuze, skupinové interakce, prezentace, práce s portfoliem
Metody hodnocení
prezentace portfolia
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk03