YPSk01 Podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPSk01/01: Pá 16. 10. 10:00–13:50 učebna 20, Pá 23. 10. 12:00–15:50 učebna 20, J. Krása
Předpoklady
Znalosti základních teorií sociální psychologie. Znalosti základních fenoménů, ke kterým dochází ve skupině. Znalosti procesů, ke kterým dochází při posuzování druhých osob.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s kontextem včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Kontext péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí bude popsán z pohledu psychologických teorií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát legislativní a společenský rámec včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (dále jen "děti");
- identifikovat faktory, které úspěšné integraci a inkluzi dětí zabraňují v jejich osobním přístupu;
- identifikovat faktory, které úspěšné integraci a inkluzi dětí zabraňují v konkrétním sociálním prostředí;
- aplikovat psychologické teorie osobnosti při přípravě setkání s dětmi i jejich rodiči;
- aplikovat teorie vývojové psychologie při přípravě péče o děti;
Osnova
 • Kontext včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
 • Stereotypy spojené s dětmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich psychologické základy.
 • Teorie vývojové psychologie v kontextu sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
 • Psychodynamické teorie v kontextu sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
 • Psychodynamické teorie a zdravý rozvoj osobnosti.
 • Hry, aktivity a projekty, které podporují děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.
Literatura
  povinná literatura
 • JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a výchova : jak porozumět socializačním obtížím. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 280 stran. ISBN 9788027100965. info
Výukové metody
Teoretická příprava (četba textů), skupinová diskuze nad nastudovaným tématem, příprava aktivit a intervencí.
Metody hodnocení
1. včasné odevzdání výpisků ze studijních textů. (60%)
2. aktivní účast na seminářích (40%)
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPSk01