ZS1BK_PES2 Praktikum z pěstitelství 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. (plus 1 za k). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Pavel Tesař (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Ševčíková
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
ZS1BK_PES1 Pěstitelská praktika 1
Studenti jsou povinni si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu a nosit vhodný oděv a obuv pro výuku v terénu a realizaci praktických činností na zahradě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
(1) provádět běžné činnosti související s péčí o zahradu v podzimním období
(2) provádět fenologické pozorování v podzimních a zimních měsících
(3) připravit tematickou výuku na školní zahradě zaměřenou na využití praktických dovedností (zelenina na podzim, ovoce na podzim, polní plodiny na podzim)
(4) navrhnout a se žáky realizovat jednoduché tematické aranžování z běžně dostupných přírodnin
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen: • - charakterizovat školní zahradu jako komplexní edukační prostředí a navrhnout její využití pro výuku v průběhu podzimních a zimních měsíců • - provádět fenologická pozorování modelových rostlin v průběhu podzimních a zimních měsíců. • - pěstovat vybrané rostliny se žáky 1. stupně ZŠ na záhoně i v alternativním prostředí v průběhu školního roku • - pečovat o pokojové rostliny ve škole s ohledem na případná bezpečnostní rizika • - rozlišovat a správně používat odborné a uživatelské termíny z oblasti botaniky a zoologie • - porovnat zdravotní aspekty a zásady pěstování zdravých potravin (bio) oproti tradiční zemědělské a zelinářské výrobě • - uplatňovat bezpečnostní a hygienické předpisy při činnostech typu ochutnávka, manipulace s přírodninami apod.
Osnova
  • 1. Podzimní ošetření roslin
  • 2. Fenologické pozorování přírody
  • 3. Didaktická transformace tématu zelenina
  • 4. Didaktická transformace tématu ovoce
  • 5. Didaktická transformace tématu polní plodiny
  • 6. Aranžování s využitím přírodnin
Literatura
  • Inovované studijní texty na e-learningu předmětu v ISu
  • DOSTÁLEK, Petr. Česká biozahrada. Olomouc: Fontana, 2000. 184 s. : f. ISBN 80-86179-46-X. info
Výukové metody
Praktická bloková cvičení na školní zahradě pedagogické fakulty „Kejbaly"
Asistence při výuce žáků 1. stupně na zahradě Kejbaly
Asistence při výuce Praktických činností na 1. stupni základní školy
Diskuse ke zkušenostem s prací se žáky
Metody hodnocení
Zápočet: Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení, odevzdání seminární práce (jednoduché tematické aranžování) a test na pokojové rostliny.
Informace učitele
Zahrada PdF MU "Kejbaly" se nachází u Univerzitního kampusu Brno-Bohunice, ulice Vinohrady 100.
Na zahradu se dostanete autobusovou linkou 61 (stojí např. na zastávce Křídlovická - vedle Ronda). Vystoupit musíte na zastávce KAMENICE!!!
Další možnost je přijet autem, pokud zvolíte tuto možnost, pořádně se podívejte do vyhledavače (www.mapy.cz), jak se k nám dostat. Ideální je příjezd od kampusu a zaparkovat nad schodištěm k zahradě. Zahrada sama o sobě je v zákazu vjezdu. Pokud by vás odchytli strážníci, ohánějte se průkazem studenta a že jedete na fakultní zahradu (ale i tak se může stát, že dostanete pokutu).
Kde nás najdete: https://www.google.cz/maps/dir/49.1778074,16.5725201/49.178214,16.5752123/@49.1780287,16.5731342,18z/data=!4m2!4m1!3e2
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/ZS1BK_PES2