Ze0119 Terénní cvičení z fyzické geografie

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2.6. 4 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování analytických disciplin z fyzické geografie: Reliéf a stavba Země. Půda a biota Země.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na příkladu vybraného regionu ČR demonstrovat a v praxi prověřit poznatky získané v přednáškách a seminářích z dílčích fyzickogeografických disciplin. Studenti budou seznámeni s přírodními podmínkami modelového území, jeho ekonomickým využitím a sídelními poměry. Studenti tak porozumí situaci v navštíveném regionu. Jejich úkoly budou spočívat v účelovém hodnocení území a mapování příkladů vybraných jevů v jednotlivých přírodních složkách v území s ohledem na lidské činnosti (škodlivé přírodní procesy, nevhodné využívání, ohrožení lidskými aktivitami). K sestavenému mapovému dílu studenti vypracují textovou část a tu obhájí v diskusi.
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni s přírodními podmínkami modelového území, jeho ekonomickým využitím a sídelními poměry. Studenti tak porozumí situaci v navštíveném regionu. Jejich úkoly budou spočívat v účelovém hodnocení území a mapování příkladů vybraných jevů v jednotlivých přírodních složkách v území s ohledem na lidské činnosti (škodlivé přírodní procesy, nevhodné využívání, ohrožení lidskými aktivitami). K sestavenému mapovému dílu studenti vypracují textovou část a tu obhájí v diskusi.
Osnova
 • 1)Sběr podkladů pro území terénní praxe – textové, tabulkové a mapové materiály, návrh trasy pochůzky. 2)Zpracování podpůrných materiálů – vyhledání, rozdělení témat, zpracování a prezentace. 3)Rozdělení úkolů a území terénní praxe. 4)Práce v terénu. 5)Sepsání individuálních zpráv z terénní praxe, vč. mapy. 6)Vytvoření společné prezentace a její uveřejnění.
Literatura
  povinná literatura
 • 3) Základní mapa ČR, měřítko 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, ČÚZK, Praha
 • 2) Půdní mapa ČR, měřítko 1:50 000, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha-Zbraslav
 • 1) Geologická mapa ČR, mařítko 1:50 000, Ústřední ústav geologický, Praha
  doporučená literatura
 • 4) Typologická (lesnická) mapa, měřítko 1:10 000, ÚHUL, Brandýs nad Labem
  neurčeno
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Rostliny naší přírody - atlas rostlin. Illustrated by Šárka Brtnová. Praha: Blug, 1998. 60 l. ISBN 8085635933. info
Výukové metody
Výklad v terénu. Samostatná práce studentů. Samostatné laboratorní zpracování dat z terénu.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.