Ze0121 Geografie nevýrobní sféry

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominika Zečevičová (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 22. 9. až St 15. 12. St 8:00–8:50 učebna 10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0121/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 8:00–8:50 učebna 56, H. Svobodová
Ze0121/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 11:00–11:50 učebna 50, H. Svobodová
Předpoklady
Předpokládá se znalost základních pojmů ze socioekonomické geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V současnosti existuje celosvětový ekonomický, dopravní a komunikační systém. O těchto systémech, jejich základních lokalizačních faktorech (včetně jejich proměny v čase) by měli studenti získat základní informace. Pro studenty je důležité pochopit fungování rozdílných ekonomických aktivit v jednotlivých oblastech, jejich vývojové trendy a hlavně vzájemnou závislost a provázanost vytvářející celosvětovou síť nejen ekonomických, ale i sociálních vztahů pomocí systému příčina – následek. Předmět se zaměřuje zejména na geografii služeb, dopravy a cestovního ruchu jako nevýrobních odvětví ekonomiky.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Používat a na příkladech doložit znalost základní pojmů z geografie služeb, dopravy a cestovního ruchu.
- Vysvětlit a na příkladech prokázat znalost zákonitostí prostorového rozmístění služeb a obchodu na lokální, regionální a globální úrovni a jejich vývoj v čase.
- Vysvětlit a na příkladech prokázat znalost zákonitostí prostorového rozmístění dopravy na lokální, regionální a globální úrovni a jejich vývoj v čase – geografické dopravní systémy.
- Vysvětlit a doložit na příkladech z vlastního okolí pozitivní a negativní dopady rozvoje služeb, dopravy a cestovního ruchu na krajinu.
- Používat relevantní data k analýze vývoje a stavu služeb, dopravy a cestovního ruchu v lokálním i globálním měřítku.
- Zhodnotit formulaci očekávaných výstupů v RVP ZV z hlediska předmětu geografie nevýrobní sféry.
- Posoudit obsah učebnic, které se týkají daného tematického celku.
Osnova
 • 1. Geografie nevýrobní sféry a její postavení v systému geografických věd.
 • 2. Geografie služeb – obchod (se zaměřením na trendy v maloobchodě).
 • 3. Geografie služeb – současné trendy v maloobchodě.
 • 4. Geografie služeb – veřejné a komerční služby.
 • 5. Geografie dopravy – úvod, vývoj, základní pojmy.
 • 6. Geografie dopravy – koncept dopravních nákladů.
 • 7. Geografie dopravy – druhy dopravy.
 • 8. Geografie cestovního ruchu – úvod, vývoj geografie CR. Členění CR.
 • 9. Geografie cestovního ruchu – faktory a předpoklady CR.
 • 10. Geografie cestovního ruchu – přístupy a metody analýzy CR.
 • 11. Oborově-didaktická část: Obsahová analýza učebnic ve vztahu k předmětu, seznámení se se školní praxí vztahující se k tomuto předmětu, příprava modelové výuky vybraného tématu z oblasti výrobní sféry.
 • K jednotlivým tématům jsou zadávány cvičení v semináři.
Literatura
  neurčeno
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xxviii, 10. ISBN 9781444135350. info
 • GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Jan HOLEČEK, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Zdeněk SZCZYRBA. Průmysl cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 264 s. ISBN 978-80-87147-06-1. URL info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • SZCZYRBA, Zdeněk. Geografie obchodu : se zaměřením na současné trendy v maloobchodě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 90 s. ISBN 8024414538. info
 • BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 112 s. ISBN 8071849235. info
 • MIRVALD, Stanislav. Geografie dopravy. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 1993. 80 s. ISBN 80-7043-084-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednášky. Diskuze. Samostatná práce zadaná na seminářích. Práce v terénu.
Metody hodnocení
Odevzdání zadaných cvičení ve stanoveném termínu a odpovídající kvalitě. Bez odevzdání cvičení není možné absolvovat zkoušku. Závěrečná písemná zkouška obvykle obsahuje 12 otevřených otázek hodnocených 12 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout min. 7 bodů. Písemná zkouška může být nahrazena ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0121