Ze0129 Kartografie a geoinformatika

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu studenti: ovládají základní teorii k problematice geoinformatiky a geoinformačních technologií vysvětlí základní pojmy a představí využití geoinformačních technologií v praxi a ve vzdělání navrhnou využití geoinformačních technologií ve výuce zeměpisu ovládají s porozuměním a s pokročilým využíváním nástrojů řadu volně dostupných aplikací- mapové servery, Google Earth, portály ČHMÚ, ArcGIS on line, vybrané servery a galerie obrazových dat z družic a letadel, práci s GPS.
Osnova
  • 1.Geoinformatika - úvod a základní pojmy (geografický prostor, geografická informace a její součásti, geografická data, definice a specifika geoinformatiky, geoinformační technologie, využití geoinformatiky a geoinformačních technologií v praxi a ve výuce 2. Vrstvový přístup, vektorová a rastrová data, TINs a grids, povrchy, mapové servery, a další aplikace 3.Dálkový průzkum Země, základní pojmy, fyzikální podstata vzniku obrazových dat, spektrální chování, spektrální křivky, RGB syntézy, oběžné dráhy, vybavení přístroji na družicích GNNS - základní principy určování polohy, segmenty GPS systémy, globální navigační systémy Cvičení - pokročilá práce s volně dostupnými mapovými servery a aplikacemi (např. Národní geoportál Inspire a další, ČUZK, Google Earth, Mapy.cz, čtení a intepretace snímků v pravých a v nepravých barvách, 4. Globální navigační systémy a jejich využití.
Literatura
    povinná literatura
  • SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1. info
    doporučená literatura
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země, Digitální zpracování obrazu. 1998. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 210 s. ISBN 80-210-1812-7. info
  • VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 807067802X. info
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
  • TOLLINGEROVÁ, Dana. GIS : geografické informační systémy. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. 25 s. : il. ISBN 80-7078-377-X. info
Výukové metody
přednášky a semináře, samostatná práce
Metody hodnocení
písemný test z teorie, podmínkou písemné zkoušky je úspěšné splnění cvičení - odevzdání protokolů a následné uznání (splnění), účast na cvičení
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.